bob-ford

شهروند- علی شریفیان: نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار Forum Research   غروب روز پنجشنبه گذشته، ۳۱ اکتبر انجام شده، نشان می دهد بر شمار تورنتویی هایی که از کار راب فورد، شهردار شهر رضایت دارند، ۵ درصد افزوده شده  و به ۴۴ درصد رسیده است. این نظرسنجی پس از انتشار خبر کشف ویدیوی استعمال مواد مخدر توسط فورد با شرکت ۱۰۳۲ نفر انجام گرفته و ۹۸ درصد شرکت کنندگانی که از آنها نظرسنجی شده تائید کرده اند که از ماجرای کراک کشیدن شهردار خبر دارند. این رضایت در ناحیه اسکاربورو از همه نواحی دیگر بیشتر بوده و ۵۴ درصد مردم این ناحیه از تورنتو از عملکرد راب فورد اظهار رضایت کرده اند. در نظرسنجی مشابهی که روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر، پیش از انتشار خبر جنجالی در مورد شهردار، انجام شده بود، ۳۹ درصد از کار راب فورد به عنوان شهردار تورنتو راضی بوده اند.

نظرات کاتلین وین، پیتر مک کی و رهبران احزاب فدرال  درباره ی استعمال مواد مخدر توسط شهردار تورنتو

Wynne

خانم کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو ضمن اظهار تاسف از آنچه راب فورد مرتکب شده، گفته است که کارکردن با فورد با این ترتیب غیر ممکن خواهد بود. پیتر مک کی، وزیر دادگستری دولت فدرال در عکس العمل به جنجال کشیدن کراک به وسیله شهردار تورنتو، گفته است که امروز روز غم انگیزی برای تورنتو و راب  فورد است و شهردار تورنتو به کمک نیاز دارد و باید برای حل مشکلات خود کناره گیری کند و در جستجوی کمک باشد. توماس مولکر، رهبر ان دی پی و جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال هم ضمن اظهار تاسف از اشتباهی که راب فورد کرده از او خواسته اند برای حل مشکل مصرف مواد مخدر سعی کند به دنبال گرفتن کمک های پزشکی و درمان های لازم باشد.