مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که درخواست بررسی خبر دفن دسته‌ جمعی برخی از کشته ‌شدگان حوادث پس از انتخابات از طریق سازمان …


شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

روزآنلاین: مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که درخواست بررسی خبر دفن دسته‌ جمعی برخی از کشته ‌شدگان حوادث پس از انتخابات از طریق سازمان بهشت زهرا را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داده است.

سایت اینترنتی نوروز، به نقل از برخی پرسنل بهشت زهرا خبر داده بود پیکر دهها نفر از شهروندان تهرانی در تاریخ های ۲۱ و ۲۴ تیرماه بدون اسم و مشخصات فردی در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

براساس این گزارش روز بیست و یکم تیرماه از بین جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان، ۲۸ جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه ۳۰۲ به خاک سپرده شده اند. ۲۴ تیرماه نیز ۱۶ جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است.

در تاریخ ۲۴تیرماه  خانواده یکی از شهدای حوادث اخیر، از وجود دهها جنازه در سردخانه ای در جنوب غربی تهران خبر داده بود، که با تحویل جنازه های منجمد به خانواده ها در روزهای بعدی این خبر تا حدودی مورد تائید قرار گرفت.