شهروند ـ در ادامه ی حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر گردهم می آییم. شنبه ۲۹ آگوست ۲۰۰۹ ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر یانگ و بلور…

 

در ادامه ی حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به سرکوب و نقض حقوق بشر گردهم می آییم

 

شنبه ۲۹ آگوست ۲۰۰۹

 

ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر زنجیر انسانی از تقاطع یانگ و بلور تا تقاطع سنت جرج و بلور

 

ساعت ۳۰: ۷ تا ۳۰: ۹ شب شمع افروزی برای ۳۰ سال تجاوز به حقوق شهروندی در ایران و کشتار سال ۶۷

 

در محوطه هارت هاوس  دانشگاه تورنتو

 

برنامه

سخنرانی دکتر رضا براهنی و فرزندان قربانیان دهه ۶۰

 

با حضور خانواده های قربانیان و فیلمی در رابطه با وقایع اخیر ایران و خانواده های زندانیان

 

سرودخوانی و اجرای موسیقی : بابک امینی و عادل قربانی

 

ساندویچ و قهوه و چای به فروش می رسد


 

سازماندهندگان

Iranian Democracy Forum (UofT)

Rights and Democracy for Iran

Solidarity with Iran

Neda-peace.org

شهروند

ایران استار

سلام تورنتو

تلویزیون پاسارگاد

تلویزیون ایران زمین

کانون خاوران