گراناز موسوی شاعر و کارگردان فیلم "تهران من برای حراج" مهمان جشنواره تورنتو است 

 

شهروند ۱۲۴۵ – پنجشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۰۹

 

 

 

 

شهروند برگزار می کند:

 

 

گراناز موسوی شاعر و کارگردان فیلم "تهران من برای حراج" مهمان جشنواره تورنتو است.

 

 گراناز در شبی که شعرهای او را خواهیم شنید با هموطنانش در تورنتو دیدار خواهد کرد.

 

زمان: یکشنبه ۲۰ سپتامبر


 

ساعت 6 تا 8 شب


 

بنیاد پریا ۷۱۷۱ یانگ شمال استیلز