شهروند- سال ۲۰۱۸ با تغییرات جدی و بنیادی در قوانین کار و بیمه دارویی در انتاریو و بسیاری تغییرات دیگر در زمینه مالیات کسب و کار های کوچک و قوانین مرتبط با مرخصی کارمندان شروع شد. افزایش حداقل حقوق و دست مزد به ۱۴ دلار و ایجاد بیمه ی OHIP+ از اول ژانویه ۲۰۱۸ از جمله مهمترین مواردی است که بسیاری از منتقدان دولت لیبرال انتاریو آنها را از سیاست های خانم کاتلین وین برای به دست آوردن محبوبیت و جمع کردن رای برای انتخابات پیش رو می دانند. حداقل حقوق و دستمزد از ابتدای سال با افزایشی ۲.۴۰ دلاری از ۱۱.۶۰ دلار به ۱۴ دلار افزایش پیدا کرد و قرار است که در ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار برسد.

همچنین اجرای بیمه OHIP+ باعث خواهد شد که دسترسی به حدود ۴۴۰۰ نوع دارو برای ۴ میلیون کودک و نوجوان و جوان زیر ۲۵ سال در استان انتاریو راحت تر و مجانی شود. منتقدان دولت می گویند که این اقدامات می توانست سالها پیش انجام شود نه دقیقا همزمان با انتخابات دولت در این استان.

از دیگر تغییرات مهم در قوانین میتوان به مواردی نظیر کاهش ۲۲.۵ درصدی مالیات بردرآمد کسب و کارهای کوچک و کاهش آن از ۴.۵ درصد به ۳.۵ درصد،  در نظر گرفتن ۱۰ روز مرخصی اضطراری و پرداخت حقوق برای دو روز در صورت بودن در شغل برای یک هفته کامل و در بخش های ذکر شده صنعتی در قانون، افزایش مرخصی سالانه به سه هفته برای افرادی که برای حداقل پنج سال در یک شغل مانده اند، اتحاد استان های انتاریو کبک و کالیفرنیا برای کاهش گازهای گلخانه ای، و در نهایت کاهش هزینه قرض روزانه ۱۰۰ دلار از ۱۸ دلار به ۱۵ دلار و کنترل شهرداری ها بر مکان های قرض پول روزانه و محدود کردن تعداد آنها در شهر.