بنا به گزارشی که از تهران رسیده است، سرکوبگران جمهوری اسلامی روز جمعه ششم شهریور ١۳٨٨مانع برگزاری مراسم خانواده ها در خاوران شدند 

 

شهروند ۱۲۴۵ – پنجشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۰۹

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) طی اطلاعیه ای به تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۰۹ (۶ شهریور ١۳٨٨) خبر دادند که نیروهای رژیم جمهوری اسلامی امسال از برگزاری مراسم در خاوران جلوگیری کردند. در این اطلاعیه آمده است:


 

بنا به گزارشی که از تهران رسیده است، سرکوبگران جمهوری اسلامی روز جمعه ششم شهریور ١۳٨٨مانع برگزاری مراسم خانواده ها در خاوران شدند. در چند هفته اخیر خانواده ها را تحت فشار قرار داده و آنان را از رفتن به خاوران و برگزاری مراسم بیست و یکمین سالگرد برحذر داشتند. در این روز ماموران سرکوبگر رژیم خاوران و اطراف آن را به محاصره در آورده و به کسی اجازه رفت و آمد به خاوران را ندادند.

یکی از خانواده های قربانیان گزارشی را به کانون زندانیان سیاسی فرستاده که آن آمده است:


 

طبق برنامه اعلام شده امروز به خاوران رفتیم. جمعیت زیادی نیامده بود. نیروهای انتظامی و امنیتی سراسر جاده خاوران را به اشغال خود در آورده بودند و اجازه عبور به طرف گلزار را نمی دادند. هرکس اصرار و اعتراض می کرد، او را می گرفتند و بعد از گرفتن کارت شناسائی اش وی را رها می کردند. از تجمع خانواده ها به شدت جلوگیری می کردند. خانواده ها در فاصله ای دورتر به صورت جمع های پراکنده در اطراف خودروهای خود دورهم جمع شده بودند. موتورسوارها گاه گاهی به خانواده ها هجوم می آوردند و سعی می کردند با اذیت و آزار آنها را پراکنده و از محل دور کنند. خیلی از خانواده ها نیامده بودند. یکی از مادران می گفت جمعی از مادران، همسران و خواهران جان باخته گان را در یکی دو هفته اخیر به اطلاعات احضار کرده اند و بعد از بازجوئی از آنها، تهدید شان کردند که سالگرد برگزار نکنند و به خاوران نروند. به تعدادی هم تلفن زدند و تهدید کرده اند، اگر در مراسم سالگرد در خاوران حضور یابند و یا مراسم برگزار کنند، آنها مسئول هراتفاقی خواهند بود که در خاوران رخ دهد. شنیدم که با افراد سرشناسی نظیر ناصر زرافشان تماس گرفته اند و آنها را هم از رفتن به خاوران منع کرده اند.


 

من و اعضای چند خانواده  گل هائی را که با خود آورده بودیم، بعد از آنکه از رفتن به خاوران ناامید شدیم، در کنار جاده روی هم قرار دادیم. در ضمن، در اصلی خاوران هنوز قفل است و کسی اجازه ندارد در روزهای عادی هم از این در به گلزار وارد شود. هفته گذشته چند تن از خانواده ها به خاوران رفته بودند و بر سر مزار عزیزان شان گل گذاشته بودند. برای ورود به خاوران باید از در بالا، از طریق گورستان بهائیان به آن وارد شد. گفته می شود تمام درختانی که در خاوران کاشته بودند خشک شده است.