اخیرا شاهد رای دادگاه عالی کانادا در خصوص غرامات جانی و صدمات بدنی بودیم که در سال ۲۰۰۶ به وقوع پیوسته بود. موضوع حادثه از این قرار بود که گابریل روسی در زمانی که در ماشین پارک شده خود منتظر دوستش بود بر اثر افتادن درختی که توسط شهرداری برای ایجاد فضای سبز کاشته شده بود کشته شد. بعد از این حادثه تاسف بار خانواده وی طرح دعوی را بر علیه شهرداری شهر وست مونت که حادثه در آنجا رخ داده بود به دادگاه برده و تقاضای ۱.۳ میلیون دلار نمودند و ادعا کردند که شهرداری شهر مزبور در نگهداری و مراقبت ویژه از درخت مزبور کوتاهی کرده و این مطلب باعث مرگ گابریل شده است.

بیمه گر(شرکت بیمه) شهرداری مربوطه وابسته به گروه بیمه گران لویدز لندن بود و در زمانی که در دادگاه حاضر شد با رد ادعای خوانده در دفاع از موکل خود(شهرداری) عنوان کرد که حادثه در اتومبیل رخ داده و از این رو شرکت بیمه دولتی کبک (سوسیت دو اشورنس اتو کبک) مسئول جبران غرامت است و حداکثر غرامت حاصله هم معادل ۵۰۲۱۱ دلار می باشد. همانطور که مستحضر هستید غرامات جانی و صدمات بدنی در همه جای کانادا جزو پوششهای اجباری اتومبیل است به استثنای نیوفاندلند و لابرادور که این پوشش جنبه اختیاری دارد و در ایالات کبک /مانیتوبا / ساسکاچوان و بریتیش کلمبیا توسط دولت حمایت می شود و در بقیه مناطق کانادا این پوشش بیمه ای توسط شرکت های بیمه خصوصی ارایه می گردد.

در خصوص ادعای شرکت بیمه شهرداری کبک پرونده به دادگاه عالی ارجاع شد و نظرخواهی گردید. در این ارتباط رای نهایی بعد از حدود ۴ سال و طی شدن مراحل قانونی به قرار ذیل قرائت شد:

 

نظر دادگاه عالی کانادا: از آنجا که حضور گابریل در اتومبیل یا خارج اتومبیل ربطی به ماهیت حادثه نداشته است و اگر گابریل در زمان حادثه در خارج اتومبیل هم می بود باز به هر حال سقوط درخت باعث کشته شدن وی می گردید، لذا شهرداری ذیربط و به نیابت از او شرکت بیمه مربوطه مسئول جبران غرامت فوت نامبرده بوده و می بایستی معادل ۱.۳ میلیون دلار به خواهان (ورثه قانونی) پرداخت نمایند.

اگر چه بیمه گر وابسته به لویدز لندن مبلغ مزبور را پرداخت کرد و جای دیگری برای ارجاع پرونده نداشت، ولی در مقام اعتراض به مطبوعات اعلام کرد که دادگاه عالی در بررسی مستندات پرونده کوتاهی کرده و چون این یک مورد حقوقی بیمه ای است بایستی به کارشناسان دیگری هم پرونده را ارجاع می کرد که این کار را نکرده است.

این موضوع در نشریه داخلی لویدز در ژانویه ۲۰۱۱ موضوع داغی بود که توسط چندین کارشناس دیگر به عنوان مورد مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت همه متفق القول عنوان کردند که نظر دادگاه عالی کامل و درست و بجا بوده و از دیدگاه بیمه ای نیز غرامت درست بررسی و پرداخت شده است.

جا دارد از کارشناسان ارشد بیمه و بررسی کنندگان خسارت تشکر کرد که در حالاتی هم که حتی رای دادگاه به نفع خودشان نیست جانب حق را محترم شمرده و نظرات کارشناسانه را بی طرف عنوان می کنند.

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com