گفته های دو تن از اعضای فعلی و اسبق کانون شهروندان ارشد انتاریو

اشاره:

پس از چاپ نامه ی آقای قهرمان در مورد مسائلی که در انتخابات کانون شهروندان ارشد انتاریو پیش آمده، دو تن از اعضای این کانون در نامه هایی جداگانه به شهروند (با حفظ نام خود در شهروند)، در این خصوص اظهارنظر کرده اند که در زیر می خوانید.

شهروند

***

دوستان محترم اعضای کانون شهروندان ارشد انتاریو

کمابیش شاهد جو نامساعد کانون هستید. من از تاریخ ۱۱ اپریل ۲۰۰۸ عضو کانون شهروندان هستم. دو سال پیش علیرغم میل باطنی به خواسته ی خانم هاشمی کاندید شده و جزو هیئت علی البدل انتخاب شدم، ولی از طرفی چون خدمت در اجتماعات را دوست داشتم هر زمانی که مأموریتی به من واگذار می شد با کمال میل انجام می دادم و به قدری مورد توجه قرار گرفته بودم که به محض وارد شدن به کانون خانم هاشمی با صدای بلند تعریف و تمجید کرده و می گفتند که من صادق ترین و باشخصیت ترین و بهترین و … در کانون هستم و این امر باعث خوشحالی من می شد که برای کانون مفید واقع شوم.

روزی که خانم هاشمی ورقه ی شکایتی از خانم قهرمان و دکتر قهرمان در دست داشتند و خواستند که امضا کنم ولی محترمانه از امضا برعلیه خانم قهرمان و دکتر قهرمان خودداری نمودم چون به عمرم شکایتی از کسی نداشتم، از آن لحظه به بعد شدیداً رفتار خانم هاشمی و آقای شریفی نسبت به من عوض شد به طوری که جواب سلام مرا نمی دادند و همینطور خداحافظی من بلاجواب می ماند. بماند که چه زخم زبان های دوآتشه و اهانت هایی که نثار می کنند.

باورنکردنی است مگر می شود یک نفر به تمام معنی انسان خوب و صادق و … باشد ولی با یک امضا نکردن بدترین فرد جامعه قلمداد شود. آیا ما این آزادی را نباید داشته باشیم که برای خودمان تصمیم بگیریم؟ بهتر است بگویم آزادی کلام در پارتی روم کانون شهروندان ارشد انتاریو مطلقا وجود ندارد.

از این رو تصمیم گرفتم روز انتخابات که خانم هاشمی و آقای شریفی استعفا دادند و جزو اعضای کانون به شمار می رفتند، صحبت کنم، باز هم خانم هاشمی و آقای شریفی اجازه صحبت ندادند و مرا تهدید کردند که اگر صحبت کنم با احضار پلیس بیرون جلسه خواهم بود. تا به حال سکوت اختیار کردم و خواسته ی باطنی من می گوید که باید اختلافات به نحو خوبی از بین برود و بالاخره آبروی ایرانی را ایرانی باید حفظ کند. از این رو از اعضای محترم کانون که واقف هستند و سکوت اختیار کردند و از افراد خیر و صلح طلب تقاضا می کنم که بفرمایید به چه نحوی این احترام ریخته را جمع کرده و اهانت هایی که شده و مرا خیلی آزار می دهد چگونه باید از این اذیت و آزار رهایی یابم.

از شما کمک می طلبم و قبلا تشکر می کنم از وقتی که برای این منظور به من عنایت می فرمایید. بی نهایت سپاسگزارم.

 

وزیری

 

***

با سلام

امروز مجله شهروند را ورق می زدم وقتی که به تیتر بزرگ اقدامات خلاف اساسنامه کانون شهروندان ارشد انتاریو و ادامه آن مجمع عمومی سالانه (مورخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۱) کانون شهروندان ارشد انتاریو باید غیرقانونی درنظر گرفته شود، توجه ام را جلب کرد و تا آخر مطلب را خواندم.

خیلی خوشحالم که شخص مبارزی مثل دکتر قهرمان توانستند با مقاله ی خودشان یادآور اعتراضات بیشتر اعضای کانون شهروندان ارشد بشوند و واقعا ایشان اسمشان شایسته است و مثل یک قهرمان با اینگونه افراد زورگو مبارزه می کنند. زمانی که در کانون شهروندان عضو بودم و به محل کانون می رفتم اختناق مطلق حکم فرما بود و کسی حق صحبت کردن نداشت، اعتراض که به جای خود.

آقای قهرمان به من و امثال من شجاعت می دهند که زبان به اعتراض باز کنیم و بگوییم این کانون شهروندان ارشد غیر از تنش و بی حرمتی و توهین چیز دیگری برای اعضا ندارد.

اعضای محترم کانون شهروندان ارشد در آنجا شرکت می کنند تا آرامش روح و جسم داشته باشند، ولی متأسفانه حتی اجازه ندارند پهلوی دوست خود بنشینند یا اگر خانم هاشمی عضوی را در کانون دوست ندارد کسی حق سلام و علیک و صحبت با آن عضو طرد شده را ندارد.

من به کانون شهروندان ارشد می رفتم ولی به خاطر بی احترامی ها و تشنج هایی که خانم هاشمی و آقای شریفی به وجود می آوردند از رفتن به کانون منصرف شدم.

در پایان از آقای قهرمان و قهرمانان دیگری که با مبارزه شایسته که انجام می دهند حق پایمال شده عضو ها را بگیرند و دست زورگویان را کوتاه کنند.

امضا محفوظ