انتاریو کارت شناسایی عکس دار برای افراد فاقد گواهینامه رانندگی صادر می کند

شهروند ـ طبق خبری که به دفتر شهروند ارسال شده است، خانم کاتلین وین وزیر حمل و نقل انتاریو روز نهم جون ۲۰۱۱ اعلام داشت، برای افراد ۱۶ سال به بالایی که رانندگی نمی کنند، کارت شناسایی عکس دار معتبر صادر خواهد شد.

این کارت به انتاریویی ها کمک می کند تا به هنگام نیاز به کارت شناسایی عکس دار، مانند باز کردن حساب در بانک یا مسافرت، بتوانند کارت شناسایی رسمی داشته باشند.

خانم کاتلین وین وزیر حمل و نقل انتاریو (دوم از راست) در کنار نمایندگان حامی نابینایان و معلولان کارت شناسایی جدید را نشان می دهد

در مراسمی که در انستیتوی کانادایی نابینایان برگزار شد، خانم کاتلین وین گفت: بیش از یک و نیم میلیون انتاریویی فاقد گواهینامه رانندگی هستند. من می دانم که داشتن کارت شناسایی عکسدار برای افرادی که نمی خواهند یا قادر نیستند رانندگی کنند، چقدر زندگی شان را متحول می کند. من خوشحالم که دولت ما می تواند چنین خدماتی را به افراد بسیاری ارائه کند.

در این مراسم، گروه های حامی معلولان و سالمندان نیز حضور داشتند و از این طرح استقبال کردند.

همه ی انتاریویی ها می توانند در ۲۱ مرکز خدمات انتاریو که در حال حاضر انتخاب شده اند برای ارائه این کارت، تقاضای خود را تا پایان جولای تسلیم کنند. بدیهی است صدور کارت عکس دار در ۳۰۰ شعبه خدمات انتاریو از سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد.