شهروند ـ طبق خبری که از دفتر دکتر رضا مریدی نماینده ی ایرانی تبار مجلس انتاریو به شهروند رسیده است، ظرف چند روز آینده چک هایی را که از سوی دولت انتاریو برای مطابقت پیدا کردن با مالیات اچ اس تی صادر شده، دریافت خواهید کرد. با این چک ها کل مبلغی که تا به حال خانواده ها دریافت کرده اند ۱۰۰۰ دلار و افراد مجرد ۳۰۰ دلار خواهد بود. دو پرداخت اولی در ماه های جون و دسامبر ۲۰۱۰ انجام شده است.

در کل، دولت انتاریو ۲/۴ بیلیون دلار برای امر یارانه به خانواده ها و افراد مجرد پس از اجرای طرح مالیات هماهنگ (اچ. اس. تی) اختصاص داده است.

به علاوه، در ادامه ی طرح اصلاحی مالیاتی انتاریو، ۱۲ بیلیون دلار از مالیات خانواده ها و افراد مجرد ظرف مدت سه سال توسط دولت انتاریو معاف می شود.

در این خبر آمده است: احزاب محافظه کار و نیودمکرات مخالف طرح اصلاح مالیاتی که مبالغی را به خانواده ها برگشت می دهد، هستند و علیه آن رای دادند. دولت لیبرال انتاریو، از هر ده نفر انتاریویی، مالیات بر درآمد ۹ تن را حذف کرده است.