شهروند ـ تحقیقات پلیس بین المللی با دسترسی به مشتریان برایان وی، بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده پورنوگرافی کودکان در کانادا، منجر به دستگیری صدها نفر در سراسر جهان و نجات صدها کودک شد. برایان وی ۵ سال بعد از دستگیری اش در سال ۲۰۱۱ ، روز دوشنبه ۸ آگوست، توسط قاضی دیوان عالی، جولی توربرن، به ۱۰ سال زندان، ۲۰ هزار دلار جریمه نقدی و سه سال آزادی مشروط محکوم شد.

child-pornography

۴۴ پسر بچه در وب سایت شرح حالشان نوشته شده بود و ۳۳ پسر بچه در فیلم ها نقش بازی کرده بودند. هیچ کدام از این کودکان  در دادگاه اظهاراتی ارائه نکردند.

اگرچه قاضی معتقد است که این اتفاق تاثیرات زیادی بر روی این کودکان گذاشته است که در آینده هم ادامه خواهد داشت، اما به دلیل این که در این فیلم ها عمل جنسی انجام نمی شود نمی تواند مجازات بیشتری برای برایان وی در نظر بگیرد.

برخی معتقدند که این میزان از مجازات عادلانه نیست و به هیچ عنوان نمی تواند عمر از دست رفته و ضربه وارده به این کودکان را جبران کند.