میرحسین موسوی در اولین مصاحبه ویدیویی پس از انتخابات نکات مهمی را در مورد جنبش راه سبز امید و طرح وحدت ملی اشاره کرد.  


شهروند ۱۲۵۲  پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹


 

میرحسین موسوی در اولین مصاحبه ویدیویی پس از انتخابات نکات مهمی را در مورد جنبش راه سبز امید و طرح وحدت ملی اشاره کرد. در این مصاحبه که بامداد دوشنبه روی سایت کلمه قرار گرفت، اظهار داشت:" وحدت ملی وقتی محقق می گردد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان مورد قبول قرار گیرد."


 

موسوی در پاسخ به این که مدتی است در مورد موضوع "وحدت ملی" سخن گفته می شود، اظهار داشت: "الان در رسانه ها از این عبارت به شکل ها و تعابیر مختلفی استفاده می گردد و به نظر می رسد باید در مورد آن توضیح داده شود. من در دیداری که با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس داشتم، به بحث "وحدت ملی" اشاره کردم. در آنجا بیشتر اشاره من به یک حس و اراده جمعی بود که در طول انتخابات تشدید شد. اراده ای که در پیوند با میراث غنی تمدن ما و منافع ملی بود و بر اساس منظری که برای آینده کشور از جهت سعادت و پیشرفت تصور می شد. من گمان می کنم حتی با وجود مسائل پس از انتخابات این سرمایه باید همچنان حفظ  و سعی کنیم آن را تقویت نماییم. در اینجا منظور وحدت بین همه اقشار مردم است. بین روشنفکران، دانشجویان، قومیت ها و فرهنگ های مختلف. شاید یکی از بهترین مظاهر آن در زمان تبلیغات انتخابات زنجیره انسانی بود که از میدان راه آهن تا میدان تجریش تهران ادامه داشت و همه اقشار در آن شرکت داشتند و پس از آن مانند موج در تمام کشور گسترش پیدا کرد، ایده راه سبز امید هم از همین جا نشأت گرفت."
برای دیدن این مصاحبه ی ویدیویی به سایت شهروند بخش تازه ترین ویدیوها و لینک ها مراجعه کنید.