پیدا کردن بیمه نامه مناسب برای خانه ای در حال ساخت اگر اطلاعات لازمش فراهم نباشد می تواند مشکل آفرین باشد. اطلاعاتی که بروکر بیمه نیاز دارد درچهارطبقه بندی قابل تفکیک است.

۱- آیا برای ساخت خانه از توان حرفه ای یک مقاطعه کار استفاده خواهد شد؟

۲- آیا با توجه به تجربه شخصی قرار است خانه توسط مالک ساخته شود؟

۳- مواد اولیه و ادوات و ابزار قرار است توسط چه شخصی مهیا شود و در مالکیت کیست؟ مقاطعه کار یا مالک خانه؟

۴- آیا قرار است از مقاطعه کاران مقطعی برای لوله کشی/برق کشی و امثالهم بهره گرفته شود؟

در این خصوص مهمترین عامل تعیین نیاز بیمه ای و بودجه تعیین شده برای خرید بیمه است چرا که در اکثر موارد نارضایتی ها در زمان خسارت فقط نشأت گرفته از ندانستن نوع و پوشش بیمه می باشد.

طبق عرف هر مقاطعه کار خود را موظف می داند تا برای انجام امور ساخت و ساز از بیمه مسئولیت مقاطعه کاری استفاده کند تا خود را در مقابل مسئولیت های احتمالی ایجاد شده در مقابل مالک/همسایگان /اشخاص ثالث و کارکنان ایمن نماید، لذا چنانچه قرار است از توان حرفه ای شرکت مقاطعه کاری استفاده شود با توجه به پوشش بیمه مربوطه دیگر مالک لازم نیست تا در این زمینه بیمه مجزایی خریداری کند، البته برای مسئولیت های متقابل که شخص ثالث می تواند تواما هم مالک و هم مقاطعه کار را تحت تعقیب قانونی قرار دهد قطعا بیمه نامه مکملی نیاز است. از امتیازات این پوشش حفظ حقوق مقاطعه کاران و مالکان در مقابل شرکتهای بیمه آنها نیز می باشد.

از مواردی که در زمان ساخت و ساز زیاد به چشم میخورد یکی در موقع

تخریب ساختمان قبلی است و دیگری دزدی مواد و تجهیزات و ابزار و ادوات است.

در زمان تخریب امکان وارد کردن خسارت به همسایگان و اشخاص ثالث بسیار زیاد دیده شده است، لذا این بخش از اهم امور است و در بیمه مقاطعه کاری بخش خاصی را به خود اختصاص می دهد و طبیعتا بخش مهمی از حق بیمه هم مربوط به آن است.

در نهایت ریسک ساخت و تکمیل و استفاده و نگهداری بعد از یکسال که از زمان پایان کار می گذرد می تواند قابلیت بیمه پذیری داشته باشد.

مواردی که پیشنهاد می شود به آنها توجه ویژه شود:

۱- بعد از تکمیل ساخت و ساز تلاش کنید که با همان شرکت بیمه ای که بیمه نامه مقاطعه کاری را خریداری کردید بیمه نامه منزل  مسکونی را هم بخرید چرا که این سابقه می تواند تخفیف مناسبی را برای شما در نزد شرکت بیمه ایجاد کند.

۲- انتخاب پوشش بیمه برای مقاطعه کاران جانبی از قبیل لوله کش و برقکار از مواردی است که قطعا بایستی کنترل شود و چنانچه آنها از پوشش بیمه ای بهره مند نیستند مالک بایستی آنها را به پوشش بیمه مسئولیتش اضافه کند.

 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com