پس از چهار سال از انتشار کتاب "شکنجه در عصر ترس" که به زبان انگلیسی بود، این بار عزت مصلی نژاد کتابی به زبان فارسی و  …


شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 

"انقلاب خمینی و انقلاب حسینی" کاری در حوزه ی طنز سیاسی


 

شهروند: پس از چهار سال از انتشار کتاب "شکنجه در عصر ترس" که به زبان انگلیسی بود، این بار عزت مصلی نژاد کتابی به زبان فارسی و در حوزه ی طنز سیاسی منتشر کرده است.


عزت مصلی نژاد

"انقلاب خمینی و انقلاب حسینی" در ۱۴۱ صفحه توسط نشر زاگرس ـ کانادا در اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شده است.

یکشنبه اول نوامبر ۲۰۰۹، در سالن موزیک هارت هاوس دانشگاه تورنتو، مراسم معرفی این کتاب برگزار شد.

در این مراسم حجت گلپایگانی که پیشتر نقدی بر این کتاب در شهروند منتشر کرده بود، آغازگر مراسم بود. آقای گلپایگانی در پایان مراسم در گفت وگو با شهروند، ضمن نارضایتی از سخنانی که اظهار داشته بود با انتقاد از خود گفت، زیاد حاشیه رفتم. چه نیازی بود که در باب صناعت ادبی اغراق و تفاوت های بین کاف تحقیر و تحبیب حرفی به میان بیاورم. نتوانستم به قدر کافی به پیام های اصلی کتاب دکتر مصلی نژاد آن طور که دلم می خواست بپردازم. تفاوت بین گفتار و نوشتار همین است که نوشته را چند بار ویراستاری می کنیم ولی در سخن هر واژه ای که به کار برده می شود تیری ست که از کمان رها گشته و بازگرداندن آن میسر نیست.


 

آقای گلپایگانی همچنین گفت، در سخنانم از زنده یاد خشایار خواجیان که آقای مصلی نژاد شاهکار خواندنی خود را به روان تابناک وی تقدیم کرده، حرفی نزدم که این گناه را بر خود نمی بخشم.


 

عزت مصلی نژاد، نویسنده ی کتاب در سخنانش گفت، فکر نوشتن این کتاب سال ۲۰۰۱ به سرم افتاد. هشت قسمت آن در شهروند همان زمان به چاپ رسید و بعد بنا به دلایلی متوقف شد. بعد از جنبش سبز در ایران فکر کردم حالا بهترین زمان برای چاپ کتاب است.

 

او درباره ی انگیزه ی چاپ این کتاب گفت، جامعه ی ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیبش روشنگرانی داشته ولی متاسفانه به دلایل مختلف روشنگران موفق نشده اند تا کنون یک جنبش روشنگرانه ی مردمی به وجود بیاورند یا سرکوب شدند یا به توبه وادار شده اند. شیخ و شاه دست به دست هم دادند تا هرگونه نطفه ی روشنگری را خفه کنند. دومین مشکلی که در طول تاریخ داشتیم، خودمان بودیم با سنگوارگی فکری و جزمیت به دلیل وجود جباریت در جامعه، و فرقی هم نمیکند که جزم مذهبی باشد یا جزم مرامی . تقلید در جامعه ی ما ریشه ی عمیق تاریخی دارد و فرقی نمیکند که از آیت الله بروجردی باشد یا از مائو یا چه گوارا. مسئله ی اصلی استقلال در اندیشه است که در جامعه ی ما شکل نگرفته است. سومین مشکل این بود که ما روشنفکران مردم را مطلق و منزه می کردیم می گفتیم خلق، مردم، پرولتاریا، زحمتکشان و … در حالی که مردم منزه نیستند و ما خودمان هم مردم هستیم. فرهنگ مردم است که باید تغییر کند، از یک فرهنگ پدرسالارانه، زن ستیز، و خرافه گرایانه به یک فرهنگ مدرن، متجدد و متحول، و این هیچگاه در برنامه ی ما روشنفکران نبود. ما فکر می کردیم اگر دولت و سیستم عوض شود به سرمنزل مقصود رسیده ایم. در حالی که این طور نبود. ما هرگز نتوانستیم به زبان مردم صحبت کنیم و خودمان با خودمان گفت وگو داشتیم و آنقدر پیچیده گفتیم که گاهی خودمان هم زبان خودمان را نفهمیدیم. فلسفه مردمی نشد. با این دید بود که من این کتاب را نوشتم.

 

دکتر مصلی نژاد از محسن جمال به خاطر طرح استادانه ی روی جلد و خانم منیره محمدی برای ویراستاری تشکر کرد.

در خلال برنامه هنرمندان نوازنده، آقای کامبیز طیبی با تار و آقای یاری با ارگ به همراهی خانم های خواننده از جمله خانم زرین، هنرنمایی کردند و مورد تشویق بسیار قرار گرفتند.

در پایان بازار خرید کتاب و گرفتن امضا از نویسنده بسیار بسیار گرم بود چنان که می بایستی در صف طویلی می ایستادی تا موفق به گرفتن عکس و امضا می شدی.

 

چاپ این کتاب را به دکتر عزت مصلی نژاد همکار عزیز شهروند تبریک می گوییم.