یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۰۹، به یاد نظامیان جانباخته در جنگ های جهانی اول و دوم و تقدیر از کهنه سربازان جنگ، مراسمی در مقابل بنای یادبود ریچموندهیل …


شهروند ۱۲۵۵  پنجشنبه  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹


 
دکتر مریدی در میان سایر مقامات ریچموندهیل در جایگاه بنای یادبود کشته شدگان جنگ

شهروند: یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۰۹، به یاد نظامیان جانباخته در جنگ های جهانی اول و دوم و تقدیر از کهنه سربازان جنگ، مراسمی در مقابل بنای یادبود ریچموندهیل در ۱۰۱۰۰ خیابان یانگ برگزار شد.


 

در این مراسم سرود خواندند، از جانباختگان یاد کردند، از آخرین سربازی که از ریچموندهیل در افغانستان کشته شد، گفته شد و مقامات کشوری و استانی و شهری با گذاشتن تاج گل هایی بر پای بنای یادبود ادای احترام کردند. پرچم کانادا برای دقایقی نیمه افراشته شد. دو دقیقه سکوت اعلام شد و سپس دسته ی موزیک مارش نظامی زد.


 

دکتر رضا مریدی نماینده پارلمان انتاریو به نمایندگی از سوی نخست وزیر انتاریو، آقای دالتون مک گینتی،  و آقای برایان ویلفرت نماینده پارلمان کانادا نیز از سوی نخست وزیر کانادا، استفان هارپر، تاج گل هایی بر بنای یادبود قرار دادند.


 

همچنین دیوید بارو، شهردار ریچموندهیل، رئیس پلیس یورک، آرماند لوبارژ و دیگر مقامات نیز در این ادای احترام سهم داشتند.


 

Remembrance Day ساعت ۱۱ روز ۱۱ از ماه ۱۱ سال اعلام شده، چرا که آخرین سرباز کانادایی در این ساعت و در این روز در جنگ جهانی دوم کشته شد در حالی که دقایقی بعد آتش بس اعلام میشد.


 

همیشه از روزهای پیش از "روز یادبود" بسیاری را در خیابان و ادارات و برنامه های تلویزیونی می بینید که گل مخمل قرمز رنگی بر سینه دارند. این شقایق ها نمادی ست از خون سربازان کانادایی که بر سر مزار آنها در محلی به نام فلاندر روئیده که کانادا بیشترین قربانی را در آن محل داده است.


 

 

ساعت ۱۱ صبح از یازدهمین روز یازدهمین ماه  سالهر کجا که هستید، لحظاتی درنگ کنید و به زنان و مردانی بیندیشید که برای فردایی بهتر جان خود را فدا کردند.