شهروند- آرش عزیزی: پلیس منطقه‌ی یورک پس از سرقت مسلحانه‌ی بانک که صبح دوشنبه‌ی هفته‌ی گذشته صورت گرفت به دنبال مظنون مردی ۲۰ تا ۳۰ ساله است.

به گزارش رسانه‌های محلی، حدود ساعت ۷:۱۰ صبح بود که مردی با تفنگ وارد شعبه‌ی بانک تی دی واقع در شماره ۸۲۷۰ بزرگراه ۲۷ نزدیک تقاطع بلوارد میلانی شد. مرد پشت پیشخوان رفت و تقاضای پول کرد و با میزان نامشخصی که دریافت کرد از صحنه گریخت.

باور پلیس این است که مرد با موتورسیکلتی به بانک آمده که چند ساعت قبل از آن دزیده بوده و با ماشین دزدی دیگری فرار کرده که بعدها دو کیلومتر آن‌طرف، در خیابان گیتز رود، پیدا شد.

مظنون مرد، ۲۰ تا ۳۰ ساله، سفیدپوست، با حدود ۱۸۰ سانتیمتر قد و ۷۵ کیلو وزن و لاغراندام تصویر شده است. او ماسکی سیاه به صورت، کتی سیاه و پیراهن دکمه‌ای سفید و شلوار سیاه به تن، دستکش‌های سیاه به دست و کفش‌های سیاه به پا داشته است. او در ضمن کوله پشتی قهوه‌ای و سیاهی نیز داشته است.

در صورت داشتن هر گونه اطلاعات با پلیس به شماره تلفن ۱۸۶۶۸۷۶۵۴۲۳ داخلی ۶۶۳۰ تماس بگیرید.