شهروند علی شریفیان: مدتی است اعضا و مقامات ان دی پی در تلاشند تا هوارد همپتون را تشویق کنند در انتخابات ۲۰۱۵ شرکت کند. همپتون به مدت ۲۴ سال نماینده مجلس قانونگذاری انتاریو بود و اکنون مدتی است به عنوان مشاور ویژه و حرفه ای توماس مولکر مشغول به کار است. وی تاکنون پیشنهادات و گزارشات Howard-Hamptonمهمی برای ان دی پی تهیه کرده است.

در ماه نوامبر مولکر، همپتون را به عنوان مشاور ویژه منطقه «حلقه آتش» در شمال انتاریو که هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی اهمیت فراوانی دارد، منصوب کرد. همه احزاب فدرال به این منطقه اهمیت بسیار می دهند.

در انتخابات گذشته کاندیدای محافظه کاران با ۴۷۰۰ رای بیشتر از دیگر کاندیداها کرسی یکی از حوزه های اصلی «حلقه آتش» را برد. کاندیدای ان دی پی دوم شد. ان دی پی از ۱۰ کرسی این منطقه ۴ کرسی را در اختیار دارد و بردن کرسی های بیشتر در این منطقه اهمیتی صدچندان برای مولکر دارد.