فرهاد فرسادی*

چندی پیش اسم فیلمی نظرم را جلب کرد و از این رو به دیدن آن پرداختم نامش قهوه داغ بود. حکایت از آنجا شروع می شد که خانم مسنی هنگامی که در صندلی کنار راننده نشسته  و از مک دانلد قهوه ای را خریداری کرده بود بر اثر ریختن قهوه روی پایش چنان میسوزد  که کارش به اورژانس بیمارستا ن کشیده می شود و شدت جراحات به نحوی است که مجبور می شود برای مدتی در بیمارستان بستری گردد. این مطلب در نهایت آنطور که وابستگان مصدوم بیان می کردند به دلیل عدم توجه و عدم همراهی مدیران مک دانلد به دادگاه کشیده شده وخانم مسن به همراه وکلایش موفق می شوند از مک دانلد مبلغ ۲.۹ میلیون دلار غرامت بگیرند.

این فیلم دو سو داشت اول ضعف سیستم قضایی آمریکا را نشان می داد که چرا مردم قادرند برای یک سوختگی (هر چند هم مهم)چنین مبلغ بزرگی را مطالبه کنند، دوم این که به بیننده می آموزد قبل از پرداختن به شایعات، که معمولا بسیار زیاد است و همیشه برای رسیدن به حقایق بایستی خیلی تلاش کرد، کل واقعیت را دید و از شنیده های غیر حرفه ای بر حذر بود.

حالا برگردیم سر موضوعات خودمان در اونتاریو و غرامات حاصله در تصادفات اتومبیل؛ هیچ می دانید که ما در اونتاریو امکان سو(تحت تعقیب قانونی قرار دادن) کردن مقصر حادثه را نداریم و  از آن ضعف سیستم قضایی که در آمریکا از قول آن فیلمساز بیان شد در اونتاریوخبری  نیست.

ما در اینجا از قانونی تبعیت می کنیم که به “عدم تقصیر”۱ معروف است. به این معنی که چنانچه خدای ناکرده در اتومبیلی باشید که راننده ای  از پشت به شما بزند و ماشین و سرنشینان  خودرو همگی دچار جراحات و صدمات و خسارت شوند شما قادر نیستید  راننده مقصر را تحت تعقیب قانونی قرار دهید بلکه با مراجعه به بیمه خودتان نسبت به نیاز از خدمات درمانی مکمل استفاده کرده و در صورت تشخیص پزشک از خدمات استفاده از همراه و مراقب نیز بهره مند خواهید شد. البته در صورت شدت غرامات بالا که به “آستانه صدمه پذیری۲ معروف است، اگر شخص مصدوم بر اثر شدت جراحات وارده معلول بدنی یا ذهنی شود یا خدای ناکرده فوت کند امکان سو(تحت تعقیب قانونی)توسط خودش یا ورثه موجود است. پس سناریو به این صورت پیش خواهد رفت که:

۱- اگر مصدوم حادثه دارای بیمه اتومبیل بود و شدت جراحات به” آستانه صدمه پذیری” نمی رسید، بایستی برای پیگیری دریافت غرامات بدنی به شرکت بیمه خودش مراجعه کند.

۲- اگر مصدوم حادثه دارای بیمه اتومبیل نبود و شدت جراحات به” آستانه صدمه پذیری” نمی رسید، بایستی برای پیگیری دریافت غرامات بدنی به شرکت بیمه طرف مقابل که اصطلاحا سبب اولیه حادثه بوده مراجعه نمایند.

۳- اگر هیچ کدام از طرفین حادثه بیمه نامه معتبر و موجه نداشتند، آن موقع بایستی به صندوق صدمات جانی که وابسته به دولت اونتاریو است مراجعه و تا سقف تعهدات که معادل ۲۰۰ هزار دلار است کفایت نمایند.

 

در خاتمه چند توصیه که همواره توسط کارشناسان گوشزد می شود را به اطلاع می رسانم  در صورتی که در حین حادثه رانندگی مجروح شدید، حتما از پند و اندرزهای غیرکارشناسانه برحذر باشید و به متخصصین امر مراجعه کنید. مورد شما به ظاهر ممکن است مشابه همسایه یا فامیل شما باشد ولی در هر حادثه مواردی هست که برای خود منحصر به فرد هستند. بی مورد سابقه خود را برای حرف دیگران خراب نکنید.

انواع غراماتی که می توانید در بیمه اتومبیل طلب کنید عبارتند از:

۱– درآمد جایگزین

۲- استفاده از پرستار و همراه

۳- استفاده از شخصی برای رسیدگی به امور خانه

۴- استفاده از مراکز درمانی و بازپروری

۵- مراکز پزشکی و مراقبتهای ویژه

۶- هزینه مراسم تدفین و سوگواری

 

۱-Income Replacement

۲-Caregiver

۳-Housekeeping

۴-Rehabitation and Medical Centers

۵-Attendent Care

۶-Death and Funeral  

 

  ۱-عدم تقصیر( No Fault)   

۲-آستانه صدمه پذیری(Threshold)

 

فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه*

farsadi@cirmco.com