شهروند ـ آرش عزیزی: مردی که می‌خواهد سال آینده روی آبشار نیاگارا بندبازی کند این هفته با مدیر کلِ کمیسیون پارک‌های نیاگارا دیدار کرد.

به گزارش کندین پرس از نیاگارا فالز، این اداره دیدار با نیک ولندا را مقدماتی خواند.

 

نیک ولندا

 

به گفته‌ی مسئولان کمیسیون ولندا هنوز درخواستی رسمی ارائه نکرده که چطور می‌خواهد ۵۵۰ متر روی طناب راه برود و از فراز آبشار بگذرد. او تنها در مورد چگونگی ارائه چنین درخواستی سوال کرده است.

نگرانی اصلی مسئولان در مورد این طرح این است که اجرای آن کسان دیگری را نیز به خیال انجام چنین کارهایی بیاندازد و خطر ایجاد کند.

پیش از این مجلس ایالت نیویورک آمریکا رای به تایید طرح ولندا داده است. در کانادا نیز شهردار نیاگارا فالز حامی طرح او است.

ولندا که پیش از این طرح خود را در آمریکا معرفی کرده است قرار است خود خدمه‌ی کاملی شامل هلیکوپتر و راننده و امثالهم به همراه بیاورد.