شهروند- علی شریفیان:  روز شنبه دهم آگوست در مسابقه فینال جام راجرز، میلوس رائونیک تنیس باز جوان کانادایی که در این دوره از مسابقات با شکست حریفان صاحب نام جهانی خود، خوش درخشیده بود، برای به دست آوردن جام راجرز و جایزه آن در مسابقه فینال، که در مونترال برگزار شد، به مصاف رافائل نادال مرد شماره ۴ تنیس جهان رفت.Milos-Roanic--Rafael-Nadal

نوستاره تنیس کانادا که در پنجاه سال سابقه این جام، اولین کانادایی بود که به فینال راه یافته بود، نبرد هیجان انگیزی با نادال داشت، اما در نهایت در دو ست متوالی مغلوب رقیب با تجربه خود شد.

میلوس رائونیک علیرغم این شکست با توجه به پیروزی هایش در جام راجرز، در رده بندی بهترین تنیس بازان جهان در رده دهم قرار گرفته است. رافائل نادال درباره رقیب ۲۲ ساله خود در فینال راجرز گفته است که او همه چیز را برای پیشرفت و رقابت در صحنه های بین المللی دارد. میلوس رائونیک اهل Thornhill انتاریوست و ورزش تنیس را از شش سالگی شروع کرده است.