بی بی سی: با سرایت ناآرامی به چند شهر دیگر بریتانیا، جلسه کمیته بررسی شرایط اضطراری به ریاست نخست وزیر بار دیگر تشکیل شده است.

روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد (۱۰ اوت)، و در حالی که منابع پلیس از آرامش نسبی در لندن و نا آرامی در چند شهر دیگر طی ساعات شب خبر داده بودند، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به منظور بررسی اوضاع برای دومین روز جلسه کمیته بررسی به شرایط اضطراری – کبرا – را تشکیل داد.

روز گذشته نیز کامرون که به دلیل بروز نا آرامی در لندن تعطیلات خود در خارج از کشور را ناتمام گذاشته و به لندن بازگشته بود، در جلسه این کمیته شرکت کرد.

همزمان، گزارش شده است که پلیس بیرمنگام، دومین شهر بزرگ بریتانیا، یک مرد سی و دو ساله را در ارتباط با قتل سه نفر در حادثه تصادف اتومبیل بازداشت کرده است. اهالی منطقه گفته اند که این سه نفر در حال نگهبانی از محله شان بودند.

این فرد راننده اتومبیلی بوده است که در ساعات اولیه پس از نیمه شب گذشته، سه مرد آسیایی تبار را در یکی از نقاط بیرمنگام زیر گرفت و آنان را کشت.

پلیس گفته است که هنوز مشخص نیست که آیا این حادثه با شورش ها ارتباط داشته است یا نه.

پس از این حادثه، حدود دویست تن از اعضای جامعه آسیایی تباران بیرمنگام در برابر بیمارستانی که این سه نفر به آن انتقال یافته بودند اجتماع کردند و خواستار رسیدگی سریع به این واقعه شدند.

منابع پلیس این شهر همچنین گفته اند که طی ساعات شب گذشته، بیش از یکصد نفر را در ارتباط با حمله به ماموران، به آتش کشیدن اموال و غارت فروشگاه ها بازداشت کرده اند.

ماموران پلیس به منظور جلوگیری از حمله به فروشگاه ها، در برخی نقاط شهر متمرکز شدند و از جمله یک مرکز خرید را در محاصره خود درآوردند.

در همان حال، پلیس لندن گفته است که با استقرار بیش از شانزده هزار مامور پلیس، آرامش به این شهر بازگشته و شب گذشته، تنها ناآرامی های محدودی گزارش شده است.

در همان حال، علاوه بر بیرمنگام، شهرهای منچستر، سالفورد، ناتینگهام، و لستر نیز دستخوش ناآرامی بوده و تعدادی ساختمان و خودرو به آتش کشیده شده و مهاجمان چند فروشگاه را غارت کرده اند.