سه‌ هزار دانشجوی دانشگاه تهران با امضای طوماری از موسوی و کروبی دعوت کرده‌اند تا در مراسم ۱۶ آذر در دانشکده فنی شرکت کرده و ایستادگی و اعتراض …

شهروند ۱۲۵۸ ـ پنجشنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۹

سه‌ هزار دانشجوی دانشگاه تهران با امضای طوماری از موسوی و کروبی دعوت کرده‌اند تا در مراسم ۱۶ آذر در دانشکده فنی شرکت کرده و ایستادگی و اعتراض خود در برابر استبداد را نشان دهند. آنها غفلت را موجب آینده‌ای تلخ خوانده‌اند.

مبتکران تهیه این طومار، با اشاره به استبدادستیزی و مقاومت تاریخی دانشجویان، موسوی و کروبی را خطاب قرار داده و از این ‌دو خواسته‌اند که آنها را در روز ۱۶ آذر تنها نگذارند.


 

امضاکنندگان طومار، دانشجویان را مظلوم‌ترین و ایستاده‌ترین مبارزان راه آزادی و استقلال و دمکراسی و گسترده‌ترین جمع حامیان موسوی و کروبی خواند‌ه‌اند. به گفته دانشجویان، اعلام حضور کروبی و موسوی در مراسم ۱۶ آذر، نشان شایستگی این‌دو در رهبری جنبش سبز مردم ایران  خواهد بود.

در طومار دعوت از کروبی و موسوی، به "کودتای ننگین انتخاباتی" و حوادث بعد از آن پرداخته شده است. دانشجویان نوشته‌اند که غفلت و عدم مقاومت در مقابل انحراف‌های کنونی، آینده‌ای بسیار تلخ را برای ایران رقم خواهد زد. امضا‌کنندگان طومار، از تقلب و حمله به کوی دانشگاه، بازداشت‌های غیرقانونی، توقیف روزنامه‌ها، حمله باتوم به دستان به جمع مردم، تجاوز، قتل و جنایات بی‌شمار دیگر نوشته و افزوده‌اند: «کودتاچیان برای حفظ قدرت از هیچ رذالت و رفتار غیرانسانی ابا ندارند و فرش قرمز رسیدن به کاخ قدرت خود را با خون ایرانیان رنگ خواهند کرد.»

در این طومار آمده که بیش از ۹۰ درصد دانشجویان خواستار حضور کروبی و موسوی در دانشگاه تهران هستند، اما محدودیت‌های موجود، مانع جمع‌‌آوری امضا از همه دانشجویان بوده است.


 

این طومار در حالی تهیه شده که فشارها بر فعالان جنبش دانشجویی در آستانه روز دانشجو افزایش یافته و طی سه هفته گذشته، ده‌ها نفر از آنان، دستگیر یا احضار شده‌اند.  فعالان دانشجویی، با اشاره به وارد  شدن بدنه اجتماعی و دانشجویی به مقاومت مدنی، عقیده دارند که مهار اعتراض‌ها با بازداشت و تصفیه فعالان شناخته‌شده، ممکن نیست.