از راست: تیم هوداک- کریستین الیوت

از راست: تیم هوداک- کریستین الیوت

شهروند – علی شریفیان: به دنبال شکست سنگین محافظه کاران به رهبری تیم هوداک در انتخابات روز ۱۲ جون، وی در همانشب انتخابات اعلام کرد از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. هوداک هفته پیش خبر داد که دقیقا روز دوم جولای رسما و به طور کامل جای خود را به یک رهبر موقت می دهد تا زمانی که حزب رهبر دائمی خود را انتخاب کند. روز چهارشنبه این هفته خانم کریستین الیوت، همسر جیم فلاهرتی، سیاستمدار درگذشته ی محافظه کار اعلام کرد که کاندیدای به دست گیری رهبری حزب محافظه کاران پیشرو انتاریو است.
کریستین الیوت هم اکنون معاون رهبر حزب محافظه کاران پیشرو است. وی از سال ۲۰۰۶ که در انتخابات میان دوره ای به نمایندگی مجلس انتاریو رسید تاکنون وکالت مردم حوزه ویتبی ـ اشاوا را بر عهده دارد. این حوزه انتخاباتی در شرق تورنتو قرار دارد.
کریستین الیوت در سال ۲۰۰۹ کاندیدای رهبری حزب و یکی از رقبای تیم هوداک بود. او در آن زمان با تعداد آرایی که به دست آورد، نفر سوم شد. کریستین الیوت فارغ التحصیل دانشگاه انتاریوی غربی از شعبه لندن این دانشگاه است. تا کنون هفت تن از نمایندگان محافظه کار از کاندیداتوری کریستین الیوت حمایت کرده اند.