شهروند ـ علی شریفیان:این هفته پس از اینکه شهرداری اتاوا با کنسرسیومی که قسمتی از مخارج لازم را می پردازد در مورد تمام جزئیات به توافق رسیدند، پروژه توسعه، نوسازی و تعمیرات گالری اتاوا آغاز شد. این پروژه عظیم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. اجرای پروژه حدود دو سال طول می کشد و گالری قرار است در سال ۲۰۱۷ بازگشایی شود.

جیم واتسون، شهردار اتاوا می گوید با تغییراتی که انجام می شود و با اجرای این پروژه گالری هنر اتاوا مکانی کم نظیر برای ملاقات مردم و هنرمندان خواهد شد. دانشگاه اتاوا هم در این پروژه شریک است و همکاری دارد. قرار است در توسعه گالری یک سالن نمایش ۱۲۰ نفره و استودیویی برای آموزش تئاتر نیز به ساختمان گالری اضافه شود. از هزینه این پروژه شهرداری اتاوا ۴۱ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار و کنسرسیوم مبلغ ۶۰ میلیون دلار آنرا پرداخت خواهد کرد.

 ottawa-musume