کمیته نوبل در نروژ در یک  بیانیه مطبوعاتی  اعلام کرده است که ایران جایزه نوبل شیرین عبادی (۶۲ ساله) را ضبط کرده است.  سخنگوی وزارت امورخارجه 

 

شهروند ۱۲۵۸ ـ پنجشنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۹


 

کمیته نوبل در نروژ در یک  بیانیه مطبوعاتی  اعلام کرده است که ایران جایزه نوبل شیرین عبادی (۶۲ ساله) را ضبط کرده است.  سخنگوی وزارت امورخارجه نروژ این خبر را تائید کرده است.

این اولین بار است که یک کشور، جایزه یک برنده نوبل را ضبط می کند. گفته شده است که این جایزه در صندوقی بوده که مقامات ایرانی از خانه شیرین عبادی با خود برده اند. علاوه بر این جایزه، دارائی ها و اشیای شخصی  وی نیز توقیف شده است.

طی روزهای اخیر، اخبار متعددی در مورد آزار و اذیت خانواده ها و بستگان شیرین عبادی منتشر شده است.