داریوش و پروانه فروهر، از فعالان سرشناس سیاسى در ایران، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ایران 

 

شهروند ۱۲۵۹ ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹


 

به گزارش "کلمه" بامداد روز دوشنبه ماموران فرودگاه امام خمینى با گرفتن گذرنامه پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر مانع خروج وى از ایران شدند. به گزارش جرس پرستو فروهر که ساکن آلمان است براى برگزارى مراسم یادبود قتل پدر و مادرش به تهران آمده بود. داریوش و پروانه فروهر، از فعالان سرشناس سیاسى در ایران، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ایران به قتل رسیدند. قتل این دو سر آغاز یک سلسله قتل‌هاى روشنفکران ایران بود که بعدها به نام قتلهاى زنجیره اى معروف شد. ماموران فرودگاه به پرستو فروهر گفته اند که براى دریافت گذرنامه خود باید به مقام هاى امنیتى مراجعه کند.