و اما . . . گاز افشانی دام ها
سلام، آقای نکته پرداز.
ـ”درود بر شما که به موقع اومدی. نکته برات دارم.”
خندیدم و گفتم: آقا شما همیشه نکته دارید، من هم همیشه به موقع میام!
ـ”ولی این سوژه استثناییه. من که خیلی خندیدم.”
و بریده روزنامه ای را به دستم داد. نگاهی به آن انداختم.
من هم همین امروز صبح نظرم به این گزارش جلب شد، راستی که عجب روزگاری شده!
آقای نکته پرداز باز حالت فیلسوفانه به خودش گرفت:
“انسان ها آنقدر در طبیعت دست بردند، دگرگون ساختند، ژنتیک بازی درآوردند، و طبیعتو تخریب کردند که این خصلت و عادت نحسشون به حیوان ها هم سرایت کرد.”
آقا بهترین تشریحو کردید؛ آفرین.
تایید من سبب شد که آقای نکته پرداز دور بردارد:
“همینه دیگه! یک بز گر، گله را گر می کند. خرابکاریهای آدما کم بود حیوون ها هم دارن به انتشار گازهای سمی در فضای کره زمین و در نتیجه، به گرم شدن آن کمک می کنن؛ چرا که این حیوون ها هم دست پرورده و تربیت شده همین انسان نامطبوع هستند. گو در طول این سالها آدما نوع تغدیه و رفتار و کردار حیوون ها رو توی دامداری ها با کمک علمای تغذیه و پرواربندی و مهندسی ژنتیک دگرگون نکردند؟ حالا هواداران محیط زیست و طبیعت دوستان و دانشمندان دلسوز اعلامیه بدهند و پیمان کیوتو بسازند، که بابا، آی دولتمردان حکومت گر، آی “بوش” ها به خود آیید، سرمایه داران شما با کارخانه های دودزا جو زمین رو دگرگون کرده اید، در اطراف کره زیبای زمین هوای گلخانه ای ایجاد شده، زمین به طور غیرطبیعی داره گرمتر و گرمتر میشه، به خود آیید و جلوشو بگیرید تا دیر نشده! ولی، که گوش شنوا؟ کو بوش شنوا؟ بوش و همتایان و همسانانش یک نوع تفکر “بوشی” به وجود آورده اند که با منع تولید و کاربرد جنگ افزارهای کشتار دسته جمعی مخالف است، با پاکیزه سازی محیط زیست مخالف است. چوب لای چرخ پیمان کیوتو می گذارن. شما فکر می کنین این همه سیل های پی در پی دو سه سال اخیر و توفان های زمینی و دریایی از کجا پیدا شده؟ خب معلومه دیگه، نتیجه ی همین ویرانگری ها و دست بردن تو کار طبیعته. یه قلپ هوای پاکیزه هیچ جای دنیا پیدا نمی شه. مگر قله کوه ها؛ تازه اون رو هم من شک دارم.”
آقای نکته پرداز حسابی دور برداشته بود. برای آنکه نفسی تازه کند گفتم:
آقا، چایتون سرد شد.
یک دفعه چهره اش در هم شد و با تغیر گفت:
ـ”سرد شد که سرد شد . . . من از درد محیط زیست و تیره روزی زمین دم می زنم، تو فکر سرد شدن چای هستی؟ چای سرد بشه، شما قلمزن ها بهتره به گرم شدن زمین برسین، چه اهمیت داره که چای سرد بشه!”
ببخشید آقا، خیلی ببخشید!

درد آقای نکته پرداز درد همه ی انسانهای واقع بین، واقع گرا و دلسوز است، و در واقع درد همه انسانها و کره ی زمین است.
اما، گزارشی که زمینه ساز گفت وگوی ما با آقای نکته پرداز شده بود، گزارشی بود از کشور زلاندنو. زلاند نو جزیره ایست دو پاره، در آن سر دنیا که چندان خبرساز هم نیست، اما به تازگی تقش درآمده که در عین نداشتن صنایع غول پیکر آلوده ساز ـ مانند صنایع کشورهای غربی ـ سهم درخور نگرشی در زهرآگین کردن هوای زمین دارد. تعجب کردید؟ من هم وقتی خبر را خواندم شگفت زده شدم ولی پیش از آنکه دچار شگفتی شوم، کمی در تنهایی خندیدم! می پرسید چرا؟ . .. بهتره موضوع را کامل بخوانید:
زلاند نو ۴ میلیون نفر جمعیت و ۴۰ میلیون سر گوسفند و گاو و بز و گوزن دامی دارد.
این گله ها، در دامداری های مدرن و زیر نظر متخصصان پرورش داده می شوند و گوشت و پوست و پشم آنها بزرگترین رقم صادرات و درآمد کشور را امکان پذیر ساخته است.
اکنون سالهاست که این حیوان ها، حتما به دلیل دستکاری انسان ها که هزار حیله به کار می برند تا گوشت و پشمشان زیاد شود، دچار عادت بدی شده اند و آن این است که خیلی زیاد باد در می کنند و گازی که از آنها صادر می شود گاز متان است که یکی از آلاینده های بسیار قوی است. دام ها تولیدکننده ۲۰ درصد از گاز متان در سراسر زمین هستند و ۸۰ درصد بقیه توسط گودال های دفن زباله، معادن زغال، شالیزارهای برنج و دیگر منابع تولید می شود. متان و گاز مخرب تر اکسید نیتروس تقریبا نیمی از گازهای گلخانه ای است که زلاندنو به جو زمین تقدیم می کند. بخش بزرگی از این گازها محصول گله داری ها و دامداریهای برون شهری است. دام ها علف را می چرند و می جوند و می بلعند و بار دیگر نشخوار می کنند و گاز متان را از سوی دیگر خود تحویل هوا می دهند ـ یا از راه آروغ زدن.
نکته جالب این است که دولت زلاند نو مانند دولت آقای بوش ـ به حفظ محیط زیست بی اعتنا نیست و با تخریب جو زمین مبارزه می کند. گروهی از دانشمندان با پشتیبانی مالی دولت و دامداران دست اندرکار پژوهش هایی پیشرفته برای یافتن راه حل های ممکن، از جمله شبیه سازی(کلونینگ)، مهندسی ژنتیک و تهیه واکسن برای دام های مولد گاز می باشند ـ که هیچ معلوم نیست این گونه اقدام ها چه پیامدهای نامبارک دیگری به دنبال خواهد داشت. البته گروهی مدعی هستند که تولید این گازهای مخرب نتیجه ی صدها بلکه هزاران سال سیر تکاملی و تطور حیوان ها است، اما نمی گویند که ما آدمها از راه آزمندی و به منظور افزایش میزان گوشت و پشم هر حیوان چه کارها کرده و چه ها ـ شیمیایی و غیرشیمیایی ـ به خوردشان داده ایم که به ماشین تولید گاز متان و اکسید نیتروس تبدیل شده اند (حتما با سر و صدا، زیرا دام ها این گازها را با فشار زیاد دفع می کنند).
آقای نکته پرداز می گفت:
“این دو گاز ویرانگر اگرچه پس از اکسید کربن، در رتبه دوم قرار دارند ولی گاز متان ۲۳ برابر (از نظر وزن) قوی تر از اکسیدکربن در گرم کردن جو عمل می کند، و اکسید نیتروس ۳۱۰ برابر اکسید کربن در گرم کردن کره زمین نقش دارد.”
پنج سال پیش اعتراض شورش مانند دامداران مانع از وضع مالیات سرانه برای هر دام گردید. قرار بود این مالیات ها به مصرف مبارزه با گازهای گلخانه ای برسد.
امسال مقرر شده است که هر دامداری که تولید گازهای حیوان هایش از مرز مشخص شده توسط دولت افزون گردد، جریمه بپردازد. به قول آقای نکته پرداز، “هرگاه این برنامه پیش بره، بنا به بررسی که شده، سود دامداران در گذر پنج سال آینده نصف خواهد شد. پیامد آن چیست؟ یک فاجعه ی دیگر، شمار زیادی از صادرکنندگان زلاند نو تجارتشان را از دست خواهند داد و ورشکسته خواهند شد. از این بدتر، صادرات چشمگیر گوشت متوقف می شه. اون هم در بحبوحه ی کاهش روزافزون مواد غذایی جهان، مردنِ گرسنه ها و افزایش گرسنه ها. . . جل المخلوق!”
بیدار بشید ای حکومت مداران! ببینید با انگولک کردن در طبیعت و زندگی طبیعی حیوان های طبیعی، اونها هم با گازشون چه بلایی بر سر ما آدمها می آرند؛ راستی که عجب روزگاری شده!”

kzayyani@yahoo.ca