جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ایرانی از جمله سازمان حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی، کمیته دفاع 

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹


 

جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ایرانی از جمله سازمان حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر درخواست کرده اند تا یک هیئت بین المللی غیردولتی برای تحقیق به ایران بفرستند و وضعیت حقوق بشر در آن کشور را بررسی کنند. در این درخواست آمده است:

کارنامه عملکرد رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق بشر مملو از نقض حقوق اولیه و بدیهی مردم ایران است و در این میان هیچ عرصه ای از زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی آنها از تعرض و آسیب در امان نمانده است. بویژه موج سرکوب مردم به دنبال اعتراض مسالمت آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نشان از گستردگی و بیرحمی ماشین سرکوب رژیم دارد که دهها کشته، دستگیری های وسیع، محکومیت های فراوان به زندان، شکنجه و تجاوز و … را به دنبال داشته است.

برای ارزیابی و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر وجود مکانیزمهای نظارتی از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای بر خوردارند. ولی در ایران امکان پیگیری و نظارت بر موارد  نقض حقوق بشر  برای سازمانها و فعالین حقوق بشر ایرانی غیر ممکن گردیده است. چرا که فعالان حقوق بشر خود به شکلهای مختلفی  نیز تحت فشار و سرکوب و پیگرد قرار دارند. برای مثال فعالیت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ممنوع گردیده و شیرین عبادی امکان پیگیری کار خود را در ایران از دست داده و به شکل های مختلف تحت فشار و تهدید است و در خارج از کشور بسر می برد؛ محمد صادق کبودوند، از سازمان حقوق بشر کردستان و جعفر (شاهین) اقدامی، فرزاد کمانگر (محکوم به اعدام)، رسول بداقی، میلاد فدایی،  مهدیه گلرو و  جواد علیزاده از مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران در زندان بسر می برند؛  از علی بی کس، عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، بعد از دستگیری در ماههای گذشته هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و نیز بازداشت اخیر سعید کلانکی و سعید جلالی فر از کمیته گزارشگران حقوق بشر و موارد بیشمار دیگر از حبس و سرکوب و ممنوعیت نهادها و فعالان حقوق بشر، همگی دلالت بر از دست رفتن کامل نقش نهادها و فعالان حقوق بشر در ایران دارند.

بدین ترتیب با توجه به نقض  گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران  و عدم امکان نظارت بر وضعیت حقوق بشر از طرف نهادهای داخل کشور؛ ما به عنوان جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ایرانی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی مدافع  حقوق بشر تقاضا می کنیم، در امتداد محکومیت رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل، امکان تشکیل یک هیئت بین المللی و غیر دولتی برای اعزام به ایران جهت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران را فراهم کنند. تا بدین طرِیق و با بسیج و فشار افکار عمومی بین المللی امکانی جهت مهار سرکوب افسار گسیخته رژیم  و نقض حقوق بشر در ایران فراهم گردد.