جیم فلاهرتی، وزیر مالی کانادا، هفته‌ی گذشته هشدار داد که قوانین وام مسکن به زودی با تغییرات مواجه خواهند شد. فلاهرتی در مصاحبه با شبکه‌ی 

 شهروند ۱۲۶۱ ـ پنجشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۰۹


 

جیم فلاهرتی، وزیر مالی کانادا، هفته‌ی گذشته هشدار داد که قوانین وام مسکن به زودی با تغییرات مواجه خواهند شد. فلاهرتی در مصاحبه با شبکه‌ی سی تی وی گفت که دولت در حال حاضر به فکر انجام اقداماتی است تا دریافت وام مسکن را دشوارتر سازد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از قبول بدهی‌های بیش از حد توسط خانواده‌ها دانست. او تاکید کرد که با دقت رشد بازار املاک را زیر نظر دارد.

فلاهرتی در مجلس گفت: "اگر شواهد بیشتری ببینیم که تقاضای اضافه در بازار مسکن هست یا نشانه‌ای بیابیم که مردم دارند مسئولیت‌هایی می‌پذیرند که در آینده، هنگام افزایش نرخ‌های بهره،‌ قادر به عمل به آن نخواهند بود، آنوقت وارد عمل می‌شویم".


 

اقدامات محتمل دولت

اقدامات دولت می‌تواند شامل تغییرات بسیاری در قانون باشد. برای مثال در حال حاضر حداقل میزان پیش‌پرداخت برای خرید خانه تنها ۵ درصد کل بهای خانه است که دولت می‌تواند این میزان را افزایش دهد. یا میزان تقسیط در حال حاضر می‌تواند تا ۳۵ سال باشد که دولت می‌تواند این را هم کاهش دهد.

مهمترین عاملی که در حال حاضر اقتصاد کانادا را از رکود بیرون می‌کشد شکوفایی اقتصادی در بازار مسکن است، اما این رشد تنها به علت نرخ‌های بهره‌ی بسیار پایین صورت گرفته که باعث شده هم قیمت املاک بالا برود و هم میزان استفاده‌ی مردم از وام مسکن. دولت و بانک کانادا ابراز نگرانی کرده‌اند که شاید پس از افزایش نرخ‌های بهره، که در نهایت صورت خواهد گرفت،‌ مردم قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند.

هشدار فلاهرتی در پی این می‌آید که مایک کارنی، فرماندار بانک کانادا، هفته‌ی گذشته هشدار داده بود وقتی نسبت بدهی‌های خانواده به بیش از ۱۴۰ درصد می‌رسد، ثبات مالی به خطر می‌افتد.