شهروند علی شریفیان: چند خبر کوتاه به روایت ارقام

۱۱۲۵ ناهار:

Thanksgiving-n

روز دوشنبه ۱۴ اکتبر، روز شکرگزاری، یک مرکز ارائه خدمات ویژه به نیازمندان و بی خانمان ها در وینی پگ توانست با ناهار ویژه این روز از ۱۱۲۵ نفر پذیرایی کند و با این تعداد میهمان به رکورد تازه ای در این زمینه دست یافت. این موفقیت با سخاوتمندی مردم ممکن شده است. مجموعه بانک های غذای کانادا که در سطح ملی با هماهنگی یکدیگر و زیر یک چتر مشترک به فعالیت مشغول هستند، اعلام کرده اند در سال ۲۰۱۲ مراجعه نیازمندان به بانک های غذای کشور ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و آنها هرماهه پاسخگوی کمبودهای غذایی و درخواست های  ۹۳ هزار نفر هستند.

۶.۹درصد:

Newfoundland

بر اساس آمارهای منتشر شده به وسیله اداره آمار کانادا در روز جمعه ۱۱ اکتبر، در ماه سپتامبر نرخ بیکاری در کل کشور به طور معدل دو دهم درصد کاهش یافته و درصد بیکاری در کل کانادا پس از مدتها به زیر۷ درصد ، به ۶ و ۹ دهم درصد رسید. تعداد مشاغل تازه ۱۱۹۰۰ نفر، کمی بیش از ده هزار نفری بود که به وسیله تحلیلگران پیش بینی شده بود. در طول یکسال گذشته ۲۱۲ هزار نفر مشغول به کار شده اند. درصد افزایش کسانی که از سپتامبر پارسال تا سپتامبر ارسال به کار مشغول شده اند یک و دو دهم درصد بوده است. میزان دستمزدها هم در یکسال گذشته یک و هشت دهم درصد افزایش داشته است. انتاریو و آلبرتا در صدر استان هایی هستند که در آنها میزان اشتغال به کار بیشتر از مناطق کانادا بوده است و استان نیوفاوند لند- لابرادور با بیش از ۱۰ درصد نیروی کار بیکار همچنان بالاترین درصد بیکاران را در کشور دارد.

۲۱ درصد:

A- Munro

پس از آنکه هفته گذشته آکادمی نوبل سوئد نام خانم آلیس مونرو، نویسنده کانادایی را به عنوان برنده جایزه ادبیات نوبل سال ۲۰۱۳ اعلام کرد، شبکه سی تی وی در یک نظرسنجی پرسیده است آیا شما اثری از خانم آلیس مونرو خوانده اید. از میان ۵۱۲۲ نفر شرکت کننده در این نظرسنجی، ۱۰۵۹ نفر، ۲۱ درصد به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. ۳۲۳۱ نفر، ۶۳ درصد گفته اند که هیچ اثری از این نویسنده نخوانده اند و ۸۲۲ نفر یا ۱۶ درصد گفته اند که قصد دارند آثار این نویسنده را بخوانند.

۱۸ ماه :

پرستار فیلیپینی از کارفرمایش که زن و شوهری هستند (پایین) شکایت کرده است

پرستار فیلیپینی از زوج هنگ کنگی (پایین) که او را استثمار کرده بودند شکایت کرده است

یک مرد اهل ونکوور بر اساس قوانین تازه وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا محکوم به ۱۸ ماه حبس شد. فرانک کوان اورر و خانم لینگ نیکول هیون، همسر عرفی اورر به اتهام قاچاق انسان به کانادا در دادگاه محاکمه شده و اورر اولین کسی است که بر اساس این قوانین تازه مجرم شناخته و محکوم به زندان شده است. همسر این مرد در مورد اتهامات وارده بر وی، بی گناه شناخته شد. لتیسیا سارمینتو، تبعه فیلیپین ۵ سال پیش با پشتیبانی این زوج به عنوان مهاجر از هنگ کنگ به کانادا آمده بوده و فرانک کوان اورر در ازای ماهی ۵۰۰ دلار او را برای نگهداری سه فرزند خود استثمار می کرده است. در سال ۲۰۱۰ لتیستا پس از ۲۲ ماه کار ۱۶ ساعت در روز به ۹۱۱ تلفن زده و از این زوج شکایت می کند. با دخالت پلیس پرونده این سوءاستفاده به جریان افتاده است. دادستان دادگاه این ماجرا را برده داری مدرن توصیف کرده است. پلیس آر سی ام پی گزارش داده که تاکنون در ۴۵ پرونده برای ۶۹ نفر به جرم های مشابهی از سوی دادگستری احکامی صادر شده، اما بر اساس قوانین جدید این اولین رای محکومیتی است که صادر می شود.