شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران خبر داد متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (سه میلیارد دلاری) بانک صادرات که در نشریات ایران از او با نام امیرمنصور آریا نام برده شده، دستگیر شده است.

در ابتدای کشف این اختلاس از شخصی با نام اختصاری الف خ به عنوان متهم اصلی نام برده می شد که حالا معلوم نیست همان متهم  تغییر نام داده یا نام اختصاری الف خ چیزی بوده است برای رد گم کردن؟

گاهی حروف الفبا که ما مردم معمولی آنها را داخل آدم حساب نمی کنیم و مثل آب خوردن مصرف شان می کنیم، در زندگی آنقدر مهم می شوند که همه دنیا در موردشان حرف می زنند.

 مثل حرف هائی که در مورد آقای الف، خ قبلی یا الف الفی که اینک دستگیر شده زده می شود.

بعید نیست بعد از مدتها بررسی معلوم شود اصولا اشخاصی به نام “الف ـ خ” یا الف الف هم وجود خارجی نداشته اند. و شاید روشن شود اصولا اختلاسی درکار نبوده و یک حروفچین چاپخانه، کلمه “اختلاف” را اشتباهاً “اختلاس” چیده و تمام داستان ناشی از این اشتباه چاپی است!

مگر در مورد کشته شدگان بعد از انتخابات عین این روشنگری روی نداد؟ رئیس قوه قضائیه بعد از مدتها رسیدگی و چانه زدن و تخفیف گرفتن، بالاخره اعلام کرد تعداد کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری فقط یکنفر بوده است!

از طرف دیگر، خبرنگار ما که برای کشف حقیقت این در و آن در می زد، بالاخره و با هزار بدبختی شماره تلفن آقای الف ـ خ را پیدا کرد و از او پرسید شما چه جوری دلتون اومد سه هزار میلیارد تومان پول این  ملت مادرمرده را چپو کنید؟

آقای الف ـ خ  اخمهایش رفت توی هم و گفت اولا که من به قول خودت یک موجود خیالی هستم و متهم اصلی آقای الف الف است که دستگیر شده. ثانیاً، مثل اینکه جنابعالی هم یکی از همین گدا گشنه های معمولی تشریف دارید که سه هزار میلیارد تومن برایشان خیلی پول است؟

بعد بدون اینکه مهلت جواب دادن به من بدهد پرسید: می دانی سه هزار میلیارد تومان چند تا صفر دارد؟ جواب دادم بله قربان از یک استاد ریاضیات پرسیدم، برایم نوشت وگفت ۱۲ تا صفر داره و اینجوری نوشته میشه : ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خندید و گفت می دانی در دنیا چقدر صفر بی مصرف زیر دست و پا ریخته که کسی محل سگ هم به آنها نمی گذارد؟

پشت گوشم را خاراندم و گفتم راستش نشمرده ام ولی گمانم از صد تا هم بیشتر باشد؟ با پوزخند گفت می دانستم که بلد نیستی بیشتر از صد بشمری.

 در دنیا میلیاردها میلیارد صفر زیادی و الکی وجود دارد که اگر من یا آقای الف الف فقط ۱۲ تا از آنها را برداشته باشیم مثل برداشتن قطره آبی از دریاست. به نظر خود شما اگر ۱۲ تا صفر از میلیارد ها میلیارد صفر برداری طوری میشه؟!

معصومانه جواب دادم اگر اینطوری که می فرمائید باشه، فکر نمی کنم طوری بشه.

چشمانش برقی زد و گفت د قضیه همینه. تا وقتی صفرها افتاده اند یک گوشه، کسی آنها را داخل آدم حساب نمی کند، همین که  آدم هائی مثل ما پیدا شدند و چند تا از این صفرها را از بی سروسامانی نجات دادند و گذاشتشون جلوی یک عدد که شخصیت پیدا کنند، فریاد همه بلند میشه که اختلاس شد و ال شد و بل شد.

آقای الف ـ خ سپس دستی به محاسن مبارکش کشید وگفت اصلا  می دانی ما چرا اینکار را کرده ایم؟ جواب دادم حتماً محض رضای خدا؟! گفت اونکه البته، ولی در حقیقت برای سربلندکردن کشور عزیزمان، ایران.

بعد با صدائی بغض کرده ادامه داد: پس از آنکه اخبار غنی سازی اورانیوم وکشت و کشتار سال ۸۸ فروکش کرد، نام جمهوری اسلامی از صدر اخبار جهان حذف شد و این برای ما زیبنده نبود. من و شرکایم گفتیم بگذار کاری بکنیم که دوباره نام پرافتخار کشورمان سر زبان ها بیفتد.

وی در حالی که به دوردست ها خیره شده بود، سرش را تکان داد و گفت ما این ایده را سالها بود که داشتیم و به آن فکر می کردیم، اما موقعیت مناسب پیدا نمی شد و فرصت دست نمی داد.

آقای الف ـ خ از پشت تلفن رو کرد به خبرنگار ما و گفت یادت هست که  سالها پیش آمریکائی ها یک سریال ساخته بودند به نام مرد ۶ میلیون دلاری؟ و با آن چه پزی می دادند؟

جلد دی وی دی های سریال مرد شش میلیون دلاری

گفتم آره سریال جالبی بود و الان نسخه کامل آن را با ۴هزارتومن میشه خرید.

گفت ما خواستم به دنیا و بخصوص به آمریکائی های بی لیاقت ثابت کنیم که اگر آنها می توانند مرد ۶ میلیون دلاری بسازند، ما می توانیم مرد ۳هزار میلیارد تومانی بسازیم اونهم نه با حقه های سینمائی، بلکه با حقه های واقعی! ولی متاسفانه می بینید که همین آفتابه دزدها به درد مملکت ما می خورند نه کسانی که می توانند ۳هزارمیلیارد تومان اختلاس کنند. کاری که پشت آن یک دنیا اندیشه و ابتکار و کلک خوابیده.

وی دوباره از پشت تلفن سرش را با تاسف تکان داد و گفت ملتی که سی چهل میلیونش زیر خط فقر زندگی کند، باید هم سه هزارمیلیارد تومان برایش خیلی پول باشد. ما را باش که برای سربلندی این ملت گفتیم بگذار یک کار بزرگ انجام بدهیم که دنیا بداند همه مردم ایران بدبخت و بی چاره نیستند و زیرخط فقر زندگی نمی کنند و مردان سه هزار میلیارد تومانی هم داریم!

 

 

دریاچه ارومیه اسفالت می شود!

آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور محبوب رهبر در اردبیل یکی دیگر از نظریه های علمی خود را از پشت بلندگو مطرح کرد.

اوکه در جمع مردم این استان صحبت می کرد با فریاد گفت دریاچه ارومیه هر۵۰۰ سال یکبار خشک می شود.

او که از طرح این نظریه علمی به وجد آمده بود اضافه کرد اصولا ضرب المثل “خودش خشک میشه میفته” از همین خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها و اقیانوس ها سرچشمه گرفته وگرنه این ضرب المثل بی معنی، چه معنی می تواند داشته باشد؟!

احمدی نژاد اضافه کرد: مردم خبر ندارند که همین اقیانوس کبیر، پانصد سال پیش چنان کم آب و خشک شده بود که مردم با هزار منت، اقیانوس صغیر صدایش می کردند یا با تمسخر آنرا  حوض کبیر می نامیدند.

تر و خشک شدن دریاچه ها قانون طبیعت است. تازه رودخانه ها هم هرپانصد سال یکبار خشک و دوباره تر می شوند. همین دجله که الان اینجور پر آب است و کسی جرأت نمی کند نزدیکش برود هشتصد سال پیش خشک خشک بود. مدارکش هم موجود است. سعدی خودش شاهد این مسئله بوده، دلیلش را هم کشف کرده و در یک بیت شعر سروده که: اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشکرودی.

احمدی نژاد گفت به کسانی که معتقدند هشتاد و هشت سدی که بی رویه ساخته شده باعث خشکی دریاچه ارومیه شده، یادآوری می کنم که دست از نظریه های بچه گانه شان بردارند. آخرسد چه ربطی دارد به دریاچه؟ اگر بستن سد باعث خشکی دریاچه می شد، چرا زمان شاه خائن که سد کرج را ساختند، دریاچه ارومیه خشک نشد؟!

رئیس جمهور اضافه کرد: روزی که ما تصمیم گرفتیم سد کارون را در خوزستان بسازیم خیلی ها به ما هشدار دادند که ممکن است بحرخزر یا دریاچه مازندران خشک شود، ولی ما به این نظریات بچه گانه توجهی نکردیم و سد را ساختیم چون می دانستیم که اگر واقعاً خطری دریاچه مازندارن را تهدید کند، روسیه منافعش به خطر می افتد و اعتراض می کند. و دیدیم که نه آقای پوتین رئیس جمهور وقت روسیه اعتراض کرد و نه سد کارون کوچکترین لطمه ای به بحر خزر زد!

احمدی نژاد در پایان سخنانش از مردم استان آذربایجان خواست که بی خود جیغ و داد نکنند و خودشان را به درد سر نیندازند چون روایت هست که تمام دریاچه ها و رودخانه ها و اقیانوس ها هر۵۰۰ سال یکبار خشک می شوند تا دولت ها بتوانند کف آنها را اسفالت و نوسازی کنند!

 

سوء نیت یک دانشجو

خبرگزاری مهر گزارش کرده است که یک دانشجوی پزشکی به دلیل سیگاری بودن به مدت دو سال و نیم از تحصیل محروم شده است

یکی از مقامات که نه اسم داشت نه آدرس و نه شماره تلفن در اینمورد به خبرنگار ما گفت یقین دارم این بابا از سیگارکشیدن  نظر سوئی داشته وگرنه کدام آدم عاقلی تریاک و هروئین را که ارزانتر و فراوانتراست می گذارد و سیگارمی کشد؟!

 

 رهبران جریان انحرافی به راه راست هدایت می شوند!

دوشنبه همین هفته، رئیس جمهور ایران برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، برای چندمین بار عازم نیویورک شد.

با وجود حملات اصولگرایان منتقد دولت به اسفندیار رحیم مشائی و حمید بقائی به عنوان رهبران “جریان انحرافی” آقای احمدی نژاد این دو تن را نیزهمراه برده است.

هنگامی که هواپیمای رئیس جمهور از آسمان کانادا عبور می کرد، آقای احمدی نژاد سرش را از پنجره  بیرون آورد و یک مصاحبه کوتاه و اختصاصی با خبرنگار ما که روی پشت بام شهروند ایستاده بود، انجام داد.

وی در پاسخ خبرنگار ما با فریاد گفت اولا که اینها آدم های منحرفی نیستند و بی خود آنها را رهبران جریان انحرافی می نامند، ثانیاً خودتان می بینید که ما داریم راست و مستقیم به طرف نیویورک پرواز می کنیم، بنابر این اگر منحرف هم باشند، به این طریق به راه راست هدایت می شوند!

 

* میرزاتقی خان یکی از روزنامه نگاران و طنزنویسان پیشکسوت ایران و از همکاران تحریریه ی شهروند است.