سئوالی که همیشه برای مصرف کنندگان بیمه مطرح بوده آن است که تا چه حد و چه مواردی را می توان از بروکر بیمه خواست و حدود انتظارات تا کجاست؟ آیا برای این مطلب مهم استانداردی طراحی شده یا موارد بر اساس حدس و گمان و عرف تعیین می شود.

در اکثر مواردی که نارضایتی در سیستم ارایه سرویس دهی مشاهده میشود علتش نبود یک عامل اندازه گیری است.

ولی خوشبختانه این مسئله در سیستم بیمه ای پیش بینی شده و طرفین قرارداد به حدود عملکرد طرف دیگر واقف هستند.

مواردی که در ادامه این مقاله ملاحظه می فرمایید از اصولی است که هر بروکر بیمه می بایستی به آنها عمل کند و این حق مسلم بیمه گذاران(خریداران بیمه) است تا این گونه سرویس دهی را طلب نمایند.

۱ـ معرفی کامل بروکر بیمه

از بروکر بیمه خود بخواهید تا به طور کامل خود را به شما معرفی نماید. از رودربایستی و پیش فرض ها برای خود اجتناب کنید این حق شما است تا بهترین بروکر را انتخاب کنید، پس سابقه خوب/تجربه کافی/عملکرد مناسب/مدارک تحصیلی مرتبط و داشتن لایسنس و مدارک حرفه ای بیمه ای مهم هستند.

مطمئن شوید که بروکر بیمه شما با چه شرکت بیمه ای یا چند شرکت بیمه ای فعالیت می کند، چون هر چقدر این تعداد بیشتر باشد امکان بهتری برای شما فراهم خواهد شد.

۲ـ نام نیک و تجارب قبلی در کامیونتی

از سابقه فعالیت بروکر بیمه خود مطلع باشید تا بعدا سورپرایز نشوید. اگر تعداد زیادی شکایت و نارضایتی از بروکر مورد نظر وجود دارد، قطعا ریسک نکنید و با بروکر دیگری تماس بگیرید تا پاسخگوی نیازهای بیمه ای شما باشد.

۳ـ تعیین نیازهای بیمه ای

مهمترین مسئله ای که در ابتدای ارتباط با بروکر بیمه نیاز است تا تعیین شود آن است که بروکر بیمه و خریدار بیمه درک مشترکی از نیاز بیمه ای  داشته باشند تا با تبدیل آن نیاز به زبان بیمه ای بتواند محصول بیمه ای لازم را از بازار بیمه خریداری کند تا در زمان خاص (خسارت/غرامت) بتواند پاسخگوی شما باشد.

۴ـ زبان مشترک

منظور از زبان مشترک انگلیسی یا فارسی نیست، بلکه بروکر بیمه بایستی با توانایی های حرفه ای خود بتواند درک متقابلی از شما و خانواده تان پیدا نماید و به قول معروف عضوی از سیستم زندگی و کاری شما شود تا بتواند شما را در رسیدن به خواسته هایتان کمک کند.

 ۵ ـ حرفه ای در بیمه نه فقط فروشنده بیمه

بروکر بیمه فقط فروشنده نیست، بلکه مسئول ارائه خدمات بعد از فروش از قبیل پیگیری خسارت هم هست این مطلب بایستی در اولین قدم معلوم شود.

۶ ـ ارائه سرویس دهی سریع و مطمئن

از زمانی که با بروکر بیمه خود تماس می گیرید تا زمانی که بیمه نامه مربوطه را دریافت می کنید بایستی زمان معقولی سپری شود این زمان برای هر بیمه نامه مختلف است ولی استانداردهایی برای هر مورد وجود دارد. تلف شدن وقت جز ضرر و زیان های احتمالی حاصل دیگری را برای شما نخواهد داشت.

۷ـ اطلاعات بیمه ای در بیمه نامه چیست

در زمان دریافت بیمه نامه از بروکر بیمه خود بخواهید تا همه پوشش ها و استثنائات بیمه نامه را برای شما برشمرد و از میزان فرانشیز یا دیداکتبل در بیمه نامه شما را مطلع کند تا مطمئن شوید این بیمه نامه همان است که می خواهید.

۸ ـ درخواست کامل اطلاعات

از بروکر بیمه خود بخواهید تا مشخصات کامل شرکت بروکری که وی در آنجا مشغول به کار است را در اختیار شما قرار دهد تا در زمان مقتضی تماس آسان و عملی باشد.     

 خودکرده را تدبیر نیست حتما در ابتدای کار همه انتظارات و موارد را با بروکر بیمه خود مرور کنید تا پشیمان نشوید.

 

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com