باورکردنی نیست که ظرف دو هفته ۱۴ عابر پیاده در تورنتوی بزرگ حین عبور از خیابان در تصادف با وسیله نقلیه ای کشته شوند.

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

باورکردنی نیست که ظرف دو هفته ۱۴ عابر پیاده در تورنتوی بزرگ حین عبور از خیابان در تصادف با وسیله نقلیه ای کشته شوند.

براساس گفته ی شاهدان اکثر این تصادف ها، عابران کشته شده، سربه هوا راه می رفته اند. هنوز مدتی از سال ۲۰۱۰ نگذشته، پلیس تا کنون ۲۲۵ برگ جریمه به عابران متخلف داده است. ولی برای خیابانی چون یانگ که شلوغ است، واقعا نمی دانند چه تمهیدی بیندیشند.

پلیس می گوید دیگر نمی پذیرد که کسی در حال حرف زدن با تلفن دستی در حالی که به ساندویچش گاز می زند، بی هوا از خیابان بگذرد، آن هم نه از محل عبور عابران پیاده و نه در زمانی که چراغ عبور برای آنها سبز است.

جز شدت عمل گویا راه دیگری نیست. می خواهند میزان جریمه را افزایش دهند و آنچنان که در خبر سی بی سی روز چهارشنبه آمده، جریمه ی عابران تا ۳۵ دلار افزایش خواهد یافت. این جریمه ای است که در صورت زنده ماندن خواهید پرداخت وگرنه، مرگ جریمه ی سربه هوایی عابر پیاده خواهد بود.

بهتر است مواظب عبور از خیابان باشید.