ترجمه‌ی شعر بلند «حکایت ما» سروده ‌ی عباس صفاری برای چهارمین سال متوالی در چاپ جدید کتاب درسی دانشگاه‌های آمریکا قرار گرفت. این

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

ترجمه‌ی شعر بلند «حکایت ما» سروده ‌ی عباس صفاری برای چهارمین سال متوالی در چاپ جدید کتاب درسی دانشگاه‌های آمریکا قرار گرفت. این منظومه یک پارودی مدرن است بر اساس داستان آدم و حوا که اولین‌بار در سال ۲۰۰۴ با ترجمه‌ ی الهام راثی در نشریه‌ ی اینترنتی «کلمات بدون مرز» وابسته به کالج بارد نیویورک انتشار یافت. ضمیمه ‌ی ادبی روزنامه ‌ی نیویورک ‌تایمز نیز در همان سال در بررسی نشریات ادبی آنلاین، از این شعر با عنوان اثری رندانه یاد کرد.

به گفته‌ ی صفاری، یک سال پس از آن، کتاب درسی «ادبیات – تجربه‌ ی انسانی» که در ۳۰ سال گذشته از کتاب‌ های محبوب دانشجویان رشته‌ ی ادبیات در آمریکا بوده، متن کامل آن را که مشتمل بر ۱۶۰ مصراع است، برای چاپ نهم کتاب برگزید. این آنتالوژی به صورت سالانه تجدید چاپ می ‌شود. در چاپ آخر آن که به تازگی انتشار یافته، شعر «حکایت ما» از بخش شعرها، همراه با مقدمه ‌ای جدید به بخش «عشق ممنوع در ادبیات ملل» انتقال یافته است.

او همچنین می‌گوید: سابقه ‌ی انتشار شعرهای فارسی در کتاب‌های درسی آمریکا به ترجمه ‌ی ادوارد فیتزجرالد از عمر خیام بازمی‌گردد. در اوایل قرن بیستم نیز داستان «رستم و سهراب» از «شاهنامه»ی فردوسی با ترجمه‌ی شاعر نام‌دار انگلیسی – ماتیو آرنولد – برای چند دهه در کتاب ‌های درسی قرار می‌گیرد. به استثنای «رستم و سهراب»، این اولین‌بار است که ترجمه ‌ی یک شعر بلند فارسی معاصر و مدرن در یک کتاب معتبر درسی چاپ می‌شود.

تدوین‌کنندگان این آنتالوژی در مقدمه‌ای بر «حکایت ما» نوشته‌اند: شعر عباس صفاری به ما یادآور می‌شود که حکایات عشق ممنوع در تمدن‌های مختلف اگرچه حاصل کشمکش و تلاقی فرهنگ سنتی هر تمدن با دنیای مدرن است؛ اما غالبا در گذشته ‌ای دور و تاریخی ریشه دارد.

صفاری درباره‌ی سرودن این منظومه می‌گوید: منظومه‌ی «حکایت ما» را شش سال پیش نوشتم و در ۲۰۰ نسخه‌ی دست‌ ساز به قصد هدیه، خودم منتشر کردم. حالا این شعر راه خودش را باز کرده و از کتاب درسی دانشگاه‌های آمریکا سر درآورده است.