کمپین ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی طی بیانیه ای نوشته است: اخیرا پلیس بین المللی نام شهرام همایون از فعالان سیاسی در تبعید را نیز  

 

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

کمپین ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی طی بیانیه ای نوشته است: اخیرا پلیس بین المللی نام شهرام همایون از فعالان سیاسی در تبعید را نیز  به لیست قبلی فعالان و شخصیت های اپوزیسیون جمهوری اسلامی به عنوان مجرم و تحت تعقیب اضافه کرده است. 

این اقدام پلیس بین المللی امنیت کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور را در مخاطره قرار میدهد. باید بیشترین فشار را برروی "اینترپـُل" برای پایان دادن فوری به سیاست همکاری آشکار با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، گذاشت.  در غیر اینصورت این توطئه ادامه پیدا خواهد کرد و این لیست انتهائی نخواهد داشت.

ما یکبار دیگر همه مردم آزادیخواه و مخالف ترور و آدمکشی تروریسم دولتی جمهوری اسلامی، را دعوت میکنیم تا همراه هم این توطئه علیه همه آزادیخواهان در ایران و خارج کشور را خنثی کنیم.