شهروند ـ علی شریفیان: سیرک دو سولی، سیرک مشهور کانادا و جهان که مرکز آن در مونترال قرار دارد اجراهای خود را در سال ۲۰۰۸ به علت علاقه روس ها به سیرک در روسیه شروع کرد، اما پس از شروع با استخدام هنرمندان روسی سیرک به کار خود ادامه داده است.

گریک کوهن، معاون مدیر عامل سیرک به سی بی سی گفته در دو سال اخیر به علت وضعیت بحرانی اقتصاد روسیه کار ما هم مشکل بوده، اما قصد داریم به رغم اختلافات سیاسی روسیه با کانادا و کشورهای غربی و تحریم های اقتصادی در روسیه بمانیم و کار خود را توسعه بدهیم و خاطرنشان کرده برای اینکار با بودجه ای برابر ۵۰ میلیون دلار سیرک در سال ۲۰۱۹ محل اجرای ویژه خود را در مسکو خواهد داشتCirque-de-soleil.

هنرمندان روسی و کانادایی سیرک با همدلی و به راحتی با همکاری هم برنامه های جذاب و سرگرم کننده ای برای تماشاگران روسی تهیه و عرضه می کنند. سیرک دو سولی در بعضی شهرهای دیگر جهان هم مراکز دائمی برای اجراهای خود دارد.