اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا، طی بیانیه ای خبر از درگذشت یدالله خسروشاهی از فعالان و رهبران جنبش کارگری داده است

 

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا، طی بیانیه ای خبر از درگذشت یدالله خسروشاهی از فعالان و رهبران جنبش کارگری داده است. در این بیانیه آمده است:

با کمال تاسف رفیق یدالله خسروشاهی روز پنجشنبه ۴ فوریه ٢٠١٠ از میان ما رفت. .. یدالله خسروشاهى یکى از فعالان و رهبران شناخته شده و زحمتکش جنبش کارگرى ایران بود که به خاطر فعالیتهاى کارگرى خود سالهاى زیادى را در زندانهاى رژیم سلطنتى و جمهورى اسلامى گذرانید. وى از نمایندگان و رهبران کارگران صنعت نفت ایران و شوراى سراسرى کارکنان صنایع نفت ایران بود که به دنبال سرکوب شوراها و تشکلات مستقل کارگران توسط جمهورى اسلامى و سپرى کردن چندین سال در زندان مجبور به ترک ایران گردید، اما لحظه ای از تلاش در جهت حمایت از جنبش کارگرى ایران دست برنداشت.  

فعالان اتحاد بین المللى در حمایت از کارگران در ایران – کانادا درگذشت رفیق و همکار بسیار عزیز خود را به خانواده، بستگان و تمامى یاران یدالله و طبقه کارگر ایران تسلیت میگویند.

گفتنی ست مراسم بزرگداشت یدالله خسروشاهى در تورنتو توسط همکاران و دوستان و رفقاى وى برگزار خواهد شد.