شهروند الیزابت می می گوید که با وجود مسئله بحث برانگیز پشتیبانی حزب از اعمال تحریم علیه اسراییل، رهبر حزب سبز باقی خواهد ماند. در اوایل این ماه وقتی حزب سبز در اتاوا به پشتیبانی از تحریم علیه اسراییل رای داد، او به فکر کناره گیری افتاده بود. اما روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که  در سمت رهبری باقی  می ماند، و حزب در یک نشست ویژه به بازبینی تعدادی از قطع نامه ها خواهد پرداخت تا از این واقعیت اطمینان حاصل شود که حزب از ارزش های خودش منحرف نشده است.

elizabeth-may

الیزابت می، گفت که فعلا تا ۱۸ ماه دیگر در سمتش باقی خواهد ماند، اما در مورد اینکه در انتخابات سال ۲۰۱۹ حزب را رهبری خواهد کرد یا نه تردید دارد. او به هرحال این موضوع را که به طور کلی از حزب سبز کناره گیری کند، رد کرد.