فرح طاهری ـ حدود چهارصد تن از ایرانیان تورنتو، در هوای سرد اما آفتابی تورنتو در میدان مل لستمن (شهرداری نورت یورک) جمع شدند تا با سر دادن شعار و خواندن سرود  

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

یکشنبه ۷ فوریه ۲۰۱۰ ساعت ۱ بعدازظهر حدود چهارصد تن از ایرانیان تورنتو، در هوای سرد اما آفتابی تورنتو در میدان مل لستمن (شهرداری نورت یورک) جمع شدند تا با سر دادن شعار و خواندن سرود و در دست گرفتن پلاکاردهایی که حامل خواست ها و شعارها و عکس های جانباختگان جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران بود، به استقبال ۲۲ بهمن بروند.


 

امسال ۲۲ بهمن مصادف با پنجشنبه ۱۱ فوریه شده که روزی کاری است و شاید بسیاری موفق نشوند در گردهمایی دیگری که در همین روز از سوی تعدادی از گروه های فعال در تورنتو برگزار می شود، شرکت کنند، به همین خاطر کمیته همبستگی با ملت ایران تظاهرات روز یکشنبه را ترتیب داد. از این تظاهرات،  ندای صلح و آزادی، شهروند، تلویزیون های ایران زمین و پاسارگاد، شهر ما و تلویزیون ITC ، گروه The Rights and Democracy for Iran و همچنین ISFCU و CHRI حمایت کرده بودند.

کمیته همبستگی با ملت ایران در اطلاعیه خود حمایت از جنبش مردم ایران و تظاهرات سراسری ۲۲ بهمن و اعتراض به اعدام های اخیر و خشونت گسترده توسط رژیم جمهوری اسلامی را از دلایل گردهمایی ذکر کرده بود. 

اکثر پلاکاردها برای جلب توجه غیرایرانی ها به زبان انگلیسی بود و محتوای آنها بیشتر بر خواست آزادی زندانیان سیاسی، پایان خشونت و اعدام در ایران و حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران بود.

گفتنی ست که روز پنجشنبه نیز در میدان مل لستمن از ساعت ۵ تا ۸ بعدازظهر گردهمایی برگزار می شود. و جمعه ۱۲ فوریه نیز از ساعت چهار و نیم تا شش و نیم بعدازظهر در محوطه ی هارت هاوس دانشگاه تورنتو (شماره ۷ هارت هاوس سیرکل) دانشجویان گردهمایی خواهند داشت.

گفتنی ست در شهرهای دیگر جهان از جمله در پاریس ایرانیان نیز چنین گردهمایی هایی را برگزار کردند. در پاریس بیش از دو هزار تن در این گردهمایی شرکت داشتند.


 

* برای دیدن عکس های این گردهمایی به گالری عکس شهروند مراجعه کنید.