شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰
از سری جلسات آگاهی رسانی در زمینه ی روانپزشکی، پنجشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰، دکتر عباس آزادیان، روانپزشک برجسته ی ایرانی تبار ساکن تورنتو، در مورد اضطراب و روش های درمان آن سخن گفت.

در این جلسه ی دو ساعته که ساعت ۶ بعدازظهر آغاز شد، و حدود یک صد تن از ایرانیان تورنتو در آن حضور داشتند، دکتر آزادیان درباره ی انواع بیماری های اضطرابی، علایم این بیماریها و روش های درمانی آنها گفت.
دکتر آزادیان ترس منطقی را چیز بدی ندانست و حتی تا اندازه ای لازم خواند. او با اشاره به عابران پیاده کشته شده ظرف دو هفته ی گذشته در تورنتو گفت، وقتی می خواهیم از خیابان رد بشویم شاید اگر کمی ترس داشته باشیم، دقت بیشتری کنیم و این افراد نیز اگر چنین کرده بودند شاید امروز زنده بودند.
دکتر آزادیان افزود: ترس برای ادامه ی بقا در طبیعت و جامعه انسانی ضروری است. ترس سالم حاصل نگاه منطقی به دنیاست و ما را از خطری آگاه می کند تا برای مقابله با خطر کاری کنیم. ترس ناسالم حاصل فکر منطقی نیست. حاصل فکر تحریف شده است و ارتباط چندانی با واقعیت ندارد و به حل مشکلی کمک نمی کند.

سخنران در ادامه درخصوص اضطراب ها گفت و اشاره داشت که بعضی اضطراب ها طبیعی هستند و بعضی ناهنجار و بیمارگونه.

درخصوص ریشه ی اضطراب ها تفاوت نظر وجود دارد. دکتر آزادیان با توجه به گوناگونی نظرات آنها را به سه دسته ی کلی تقسیم کرد و گفت: متخصصان شناخت درمانی می گویند، طرز تلقی نادرست و افکار غلط ریشه ی اضطراب ها را می سازد. روان درمانگرها و شاگردان فروید می گویند، تناقض های درونی در انسانها که ریشه در ابتدای کودکی دارند، ادامه پیدا کرده اند و به این شکل خود را نشان داده اند. و اگر از آنها که به بیولوژی مغز بیشتر باور دارند درخصوص اضطراب ها بپرسید می گویند، به هم خور دن تعادل شیمیایی مغز باعث به وجود آمدن اضطراب می شود.


دکتر آزادیان نکات کلیدی هر مبحث را با اسلاید به نمایش می گذاشت که در جهت تفهیم مطلب بسیار کمک می کرد.

در ادامه ی این برنامه دکتر آزادیان به وسواس و افسردگی نیز پرداخت و زمان نسبتا مناسبی را هم در انتهای برنامه ی دو ساعته ی خود به پرسش و پاسخ اختصاص داد.

بسیاری از شرکت کنندگان در این برنامه پرسش های مختلفی داشتند که دکتر آزادیان با توجه به امکانات زمانی به آنها پاسخ داد.

گفتنی ست این جلسات به طور ماهانه و به صورت رایگان برای شرکت کنندگان در بنیاد پریا برگزار می شود. برای آگاهی از جلسه ی بعدی به آگهی های مربوطه در این خصوص در شهروند مراجعه کنید.