پلیس تورنتو دوشنبه ی این هفته زنی ۲۴ ساله را به تلاش برای قتل دختر سه ساله اش متهم کرد. به گزارش تورنتو استار، این نوزاد از بالکن خانه ی طبقه ی ششم آپارتمانی در اسکاربورو توسط این خانم که پلیس می گوید مادرش است به پایین پرتاب شد.

مظنون خود بخاطر عصبیت روانی در بیمارستانی نامعلوم بستری شده است و در زمان چاپ شهروند هنوز از بیمارستان بیرون نیامده

مصدومیت های جدی به سر این نوزاد وارد آمده و اکنون در خطر مرگ به سر می برد.

پلیس در حال حاضر مشغول ادامه تحقیق در این مورد است و از شاهدهای مختلف خواسته اگر اطلاعاتی دارند ارائه کنند.

این نوزاد روی چمن مقابل این آپارتمان در شماره ۹۱۵ خیابان میدلند (نزدیک تقاطع اگلینتون شرقی) و در حالی پیدا شد که اثری از مادرش نبود.

پلیس پس از کوبیدن روی در چند خانه، زن را در حالی پیدا کرد که در را در خانه ی خود به روی خودش بسته بود و کسی را راه نمی داد. پلیس سپس در را شکست و وارد خانه شد و زن به علت حالت عصبی خود به بیمارستان منتقل شد.

بعضی ساکنین این آپارتمان هفت طبقه ای به علت جیغ و دادهایی که می آمد حوالی ساعت ۴:۳۰ بامداد از خواب پا شدند.

نرده های بالکن های این آپارتمان تنها حدود یک متر ارتفاع دارد.

به گفته یکی از همسایه های مظنون به تورنتو استار، او در حال حاضر با دو فرزند دوقلو باردار است. همسایه ها در ضمن او را زنی «عجیب» نامیده اند که صدای جیغ و دادش همیشه می آمده.

همسایه ای در طبقه ی پنجم به نام مانو کاپور به استار گفته منظون همیشه دخترش را بخاطر بازی در لابی ساختمان به شدت دعوا می کرده است.