این خبر جدیدی نیست که بیمارستان کودکان بیمار کانادا که هر سال برای یک سوم از بودجه ۹۰۰ میلیون دلاری خود متکی به فعالیت های خیریه و تجاری است

شهروند ۱۲۶۸ ـ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰


 

این خبر جدیدی نیست که بیمارستان کودکان بیمار کانادا که هر سال برای یک سوم از بودجه ۹۰۰ میلیون دلاری خود متکی به فعالیت های خیریه و تجاری است (و بقیه را از دولت دریافت می کند) مشکل مالی دارد و به دنبال منبع جدید درآمدی است.

خبر جدید این است که این بیمارستان به همان راهی قدم گذاشته که بیمارستان های آمریکا مدت هاست متخصص آن هستند: کسب و کارهای بین المللی.

بیمارستان کودکان بیمار هفته گذشته اعلام کرد قرارداد پنج ساله مهمی امضا کرده که طبق آن مشاورین این بیمارستان به قطر می روند تا به گشایش بیمارستان کودکان جدید در این کشور کمک کنند. ماری جو حداد، مدیر کل بیمارستان، گفت: "وقتی دست آدم تنگ می شود، اگر بخواهی مبتکر باشی و همچنان یکی از بهترین بیمارستان های جهان بمانی، باید دست به خلاقیت بزنی".

طبق این قرارداد بیمارستان کودکان بیمار به شرکت پزشکی حماد در مورد چگونگی استخدام نیرو و تجهیز بیمارستان جدید واقع در دوحه، پایتخت قطر، مشاوره می دهد. رقم قرارداد منتشر نشده است، اما خانم حداد آن را "چشمگیر" توصیف کرد.

خانم حداد که یکشنبه هفته گذشته عازم این کشور عربی منطقه خلیج فارس شد تا قرارداد را امضا کند گفت:"درآمد حاصل از این قرارداد صرف عملیات بیمارستان ما برای فن آوری و تجهیزات سرمایه جدید می شود". بیمارستان کودکان بیمار برای تصرف این قرارداد با چند بیمارستان آمریکایی رقابت کرده و پیروز شده است.

بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی مذکور سال ۲۰۱۲ در قطر افتتاح می شود و در نوع خود در منطقه بی نظیر خواهد بود. این بیمارستان در "شهر پزشکی حماد" واقع است و در کنار پنج بیمارستان دیگر به تلاش های قطر برای مطرح شدن در توریسم پزشکی جهان کمک می کند.