شهروند- سازمان بهداشت عمومی کانادا از شهروندان استان های کبک و انتاریو درخواست کرد از خوردن کاهوی نوع romaine به دلیل شیوع عفونت E. coli پرهیز کنند. به گزارش این سازمان، عفونت E. coli در کاهو، در دو استان کانادا و ۱۱ ایالت آمریکا شیوع پیدا کرده است و هر دوکشور در تلاشند تا دلیل شیوع این عفونت را پیدا کنند.

 

تا روز سه شنبه، هجده مورد مسمومیت ناشی از این عفونت در کانادا گزارش شده است که ۱۵ مورد آن در استان کبک و ۳ مورد در استان انتاریو است. تاکنون هیچ مورد بیماری و عفونتی در استان های دیگر کانادا مشاهده و گزارش نشده است. سازمان بهداشت عمومی کانادا می گوید که این عفونت از نیمه ی اکتبر شروع شده و همچنان ادامه دارد.

کاهوهایی که به این نوع میکروب آلوده هستند ممکن است همچنان در بازار و رستورانها وجود داشته باشند و از مردم خواسته  شده است تا از خوردن آنها پرهیز کنند. این اخطار شامل بسته های سالاد از پیش آماده شده که در سوپرمارکتها به فروش می رسد نیز می شود. شش تن از بیماران همچنان در بیمارستان بستری هستند و هیچگونه مورد مرگ در رابطه با این عفونت تاکنون گزارش  نشده است.