بیش از ۶۰ میلیون دلار منتظر کودکان واجد شرایط برای اوراق قرضه یادگیری

در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۱۱ پروژه پس اندازهوشمند (SmartSaver)، دریک کنفرانس مطبوعاتی درمیان خبرنگاران رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های قومی، فاز جدیدی از پروژه  “اوراق قرضه یادگیری کانادا” (Canada Learning Bond) برای تحصیلات دانشگاهی کودکان خانواده‌های کم درآمد در شهر تورنتو را اعلام کرد. از‌من خواسته شده بود تا به عنوان کادر فارسی زبان این پروژه برای اطلاع رسانی، گفت و گو ‌و ‌پاسخ به سوالات رسانه‌های فارسی زبان در‌این نشست مطبوعاتی شرکت کنم. اما متاسفانه در‌طول این نشست مطبوعاتی، هیچ یک از نمایندگان یا خبرنگاران رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فارسی زبان در جلسه حاضر نشدند که این البته باعث تعجب من و دیگر دست اندرکاران پروژه شد، چرا که بسیاری دیگر از رسانه های قومی تورنتو در این نشست مطبوعاتی با علاقه بسیار شرکت داشتند. با این وجود من به دلیل اهمیت این موضوع  جهت ‌آگاهی رسانی به خانواده‌های ایرانی بسیاری که ممکن است واجد شرایط دریافت این کمک مالی از‌طرف دولت کانادا برای پس انداز تحصیلی فرزندانشان باشند، تصمیم گرفتم تا چکیده ای از اطلاعات لازم را بدین طریق خود شخصا در اختیار کامیونیتی ایرانی وخانواده‌های ایرانی قرار دهم. ترجمه این گزارش مطبوعاتی پیرامون این فاز جدید، اطلاعات لازم را برای دریافت این کمک دولتی در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرارخواهد داد.

به ۶۰ هزار خانواده در تورنتو پیشنهاد کمک برای بازکردن حساب پس‌اندازتحصیلی برای فرزندانشان شده است.

امروز(سوم نوامبر) پس انداز هوشمند (SmartSaver)  اعلام کرد که در این هفته ۶۰ ‌هزارو۲۳ خانواده در‌شهر‌تورنتو، سندی دریافت خواهند کرد که  طی آن به آنان اطلاع داده می شود که کودکان آنها واجد شرایط دریافت وجه دولتی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی خود هستند.  

این وجوه از طریق اوراق قرضه یادگیری کانادا تامین می شوند. اوراق قرضه کانادا کمکی است تا سقف‌ ۲‌‌هزار‌دلارکه توسط دولت کانادا به حساب‌ پس‌انداز تحصیلی کودکان خانواده‌های کم درآمد واریز می شود و ‌برای دریافت این کمک، به هیچ پرداختی ازجانب خانواده نیازی نیست.

کودکان متولد سال ۲۰۰۴ به بعد که خانواده‌های آنها مزایای مکمل ملی فرزند National Child Benefit Supplement) دریافت می‌کنند و یا درآمد خالص (بعد از مالیات) آنها ۴۱۵۴۴ دلار یا کمتر است، واجد شرایط هستند که اوراق قرضه یادگیری کانادا را دریافت نمایند.

این سند مبلغی را که دولت کانادا به حساب پس اندازتحصیلی کودکان واجد شرایط واریز می کند به خانواده‌ها اطلاع خواهد داد. خانواده‌ها قادرخواهند بود که حساب RESP را درهر ‌بانک و یا شرکت‌های ارائه دهنده این حسابها باز کنند.

به گفته مارتین کونل: اوراق قرضه کانادا یک فرصت منحصر به فرد است برای خانواده‌هایی که بیش از دیگران به آن نیازمند هستند.  آقای کونل رئیس بنیاد اُمگا، وطراح وهدایت کننده پروژه پس انداز هوشمند (SmartSaver) است.

به گفته جنیفر توری رئیس منطقه‌ای بانک رویال تورنتوی بزرگ، همه خانواده‌ها باید حساب پس‌انداز تحصیلی برای فرزندانشان داشته باشند، اما این برای خانواده‌هایی که این سندها را دریافت می‌کنند مهمتر است. شما نیازی ندارید که خود هیچ پولی پرداخت نمایید، ولی باید یک حساب پس انداز تحصیلی (SmartSaver) به نام فرزندتان باز کنید تا دولت قادر باشد که مبلغ اوراق قرضه را یادگیری را به حساب کودک شما واریز نماید، درغیر این صورت در اصل شما از یک پول مجانی صرف نظر می‌کنید!

پس انداز هوشمند (SmartSaver) از خانواده‌ها در مشارکت برای حساب پس‌اندازتحصیلی با برگزاری یک سری برنامه‌های ثبت‌ نام مخصوص در تمام شهرحمایت می‌کند. مدرسه‌ها و سازمان‌های اجتماعی درتمام شهر، استفاده از این سندها را توصیه خواهند کرد. خانواده‌ها قادرخواهند بود به این اطلاعات به ۱۶ زبان مختلف از طریق یک خط اطلاعات تلفنی به شماره ۸۹۵۷ ـ۴۷۹ ـ۴۱۶‌ و یا آدرس اینترنتی  www.smartsave/voucher.orgدسترسی داشته باشند.

درباره پس‌انداز هوشمند (SmartSaver)  

پس‌اندازهوشمند پروژه‌ای است درسازمان اُمگا، با پشتیبانی مالی دولت کانادا برای برنامه توسعه اجتماعی پس‌اندازکه با همکاری بخش خصوصی و موسسات خیریه به انجام رسیده است.