جمعه ششم مارچ ۲۰۰۹، سازمان زنان ایرانی انتاریو روز جهانی زن را که امسال مصادف شده بود با بیستمین سالگرد تاسیس سازمان زنان ایرانی انتاریو در رستوران زعفران جشن گرفت.

شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹ افخم مردوخی هما سرلتی


 

جمعه ششم مارچ ۲۰۰۹، سازمان زنان ایرانی انتاریو روز جهانی زن را که امسال مصادف شده بود با بیستمین سالگرد تاسیس سازمان زنان ایرانی انتاریو در رستوران زعفران جشن گرفت.

 

 

این جشن با خوشامد افخم مردوخی نایب رئیس سازمان زنان آغاز شد و سپس هما سرلتی رئیس هیئت مدیره که از آغاز با این سازمان بوده، همراه با تبریک روز جهانی زن از مبارزات زنان در ایران یاد کرد و آنان را ستود.

 

دکتر شهرزاد مجاب

سخنران اصلی این برنامه، دکتر شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو بود که سخنان خود را به انگلیسی و فارسی بیان کرد.

امیدواریم به زودی متن این سخنرانی را در شهروند منتشر نماییم.

 

 

پس از صرف شام، دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو، خانم کاتلین وین وزیر آموزش و پرورش انتاریو و تعدادی دیگر از مدعوین طی سخنانی کوتاه روز جهانی زن و بیستمین سالگرد تاسیس سازمان زنان را تبریک گفتند و مدیریت رستوران زعفران نیز به همین مناسبت ها دو کیک را تقدیم جشن سازمان زنان کرد.

 

 

در پایان هدایایی به قید قرعه به برندگان اهدا شد. گفتنی ست این هدایا از سوی حامیان سازمان زنان در اختیار آنها قرار گرفته بود.