شهروند ـ آرش عزیزی: یکی از شهیرترین افسران پلیس فدرال (RCMP) در بریتیش کلمبیا این هفته اعلام کرد ۱۶ سال با آزار و اذیت جنسی چند نفر از ارشدترین همکارانش روبرو بوده است تا این که چهار سال پیش به کلی «از هم پاشیده» و خانه نشین شده.

کاترین گالیفورد در زمان بعضی از پر سر و صداترین و مهم ترین تحقیقات پلیس فدرال مثل دستگیری رابرت پیکتون، قاتل زنجیره ای و تحقیق در مورد بمبگذاری ایر اندیا سخنگوی این نیروی پلیس بود.

سی بی سی دوشنبه شب گزارش کرد گالیفورد از سال ۲۰۰۷ مرخصی استعلاجی گرفته است چرا که از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) رنج می برد که نتیجه ی سال ها طعمه ی آزار و اذیت های جنسی بودن است.

او شکایتی داخلی به طول ۱۱۵ صفحه تنظیم کرده است که در آن به شرح دست اندازی های مختلف همکارانش به سوی او می پردازد. یکی از اتهامات که تورنتو استار در روز دوشنبه به آن اشاره کرد به یکی از ناظرین جوخه ی مامور «زنان مفقود» در بی سی مربوط می شود. گالیفورد گفته این مامور به دروغ به همکارانش گفته با او رابطه دارد.

گالیفورد گفته می خواهد پلیس فدرال را به دادگاه بکشاند و علیه آن شکایت کند.

پلیس هنوز جوابی در این مورد منتشر نکرده است.