شهروند ـ آرش عزیزی: روز دوشنبه انتخابات استان غربی ساسکاچوان برگزار شد و حزب حاکم ساسکاچوان به رهبری نخست وزیر برد وال موفق به پیروزی بسیار چشمگیری شد که باعث می شود این حزب به حکومت خود ادامه دهد. حزب ساسکاچوان در ۴۹ از ۵۸ کرسی استان پیروز شد و ۶۴ درصد آرا را مال خود کرد، رقمی بی نظیر در تاریخ استان. این حزب نه تنها موفق شد پایگاه های خود در مناطق روستایی استان را حفظ کند که توانست  به حوزه های شهری، که سنتا نقطه قوت ان دی پی بوده اند، نیز نفوذ کند.

در مقابل ان دی پی، حزب چپ گرایی که ریشه هایش به همین استان بر می گردد، با شکستی شدید مواجه شد. این حزب با از دست دادن ۱۱ کرسی به تنها ۹ کرسی و ۹۹/۳۱ درصد آرا دست یافت. دواین لینگنفلتر، رهبر حزب، حتی در حوزه ی خود در شهر رجاینا شکست خورد تا از مجلس بیرون بماند. هنوز تمام نتایج اعلام نشده بود که او از رهبری حزب استعفا کرد.

برد وال، نخست وزیر، که با شعار “ساسکاچوان به پیش” کمپین کرده بود گفت دولت او در طی چهار سال گذشته چهره این استان و نقش آن در کشور را تغییر داده است. او گفت: “سال ها بود که جوانان مان می رفتند به استان های دیگر، اما اکنون جمعیت مان رو به افزایش است و نمی خواهیم به عقب برگردیم.”

او در ضمن گفت علیرغم این پیروزی عظیم دولتش نزد مردم همچنان حساب پذیر خواهد بود.

لینگنفلتر، رهبر ان دی پی، به حامیانش گفت این شکست “تقصیر من است نه شما.”

او با این حال از پلاتفرم حزبش تمجید کرد و آن را از بهترین پلاتفرم های تمام زندگی اش دانست. رهبر اپوزیسیون گفت ۹ نماینده ی نیودموکراتی که به رجاینا می روند “با کمک شما در طول چهار سال آینده این استان را از این رو به آن رو می کنند.”

در طول کمپین وال، که محافظه کار است و در سطح فدرال از دولت هارپر حمایت می کند، با شعار حفظ ثبات کمپین کرده بود و گفته بود دولتش علیرغم شکوفایی اقتصادی در میان بحران جهانی به خرج های جدید و گسترش خدمات اجتماعی دست نمی زند. در مقابل ان دی پی پلاتفرمی ۲ میلیارد دلاری با وعده ی “تغییر مثبتی که به نفع شما است” داشت که از جمله شامل کنترل اجاره، دندانپزشکی رایگان برای کودکان و متوقف کردن افزایش شهریه ی دانشگاه ها بود.

ان دی پی گفته بود با افزایش مالیات شرکت های استخراج پوتاش این خرج های جدید را تامین می کند. وال این طرح را غیرمسئولانه دانست و گفته بود به صنعت پوتاش ضربه خواهد زد.

دولت وال در چند سال گذشته بارها با کارگران سازمانیافته بخصوص معلمان و کارگران بیمارستان ها درگیر شده است اما توانسته با توجه به شکوفایی نسبی اقتصاد استان، نرخ مقبولیت عمومی بالایی داشته باشد.

از این رو انتخاب مجدد او و دولتش وسیعا پیش بینی می شد. چیزی که پیش بینی نمی شد این بود که این حزب، که پیش از این بیرون از مناطق روستایی نفوذ چندانی نداشت، بتواند ان دی پی را چنین قاطعانه در شهرهای استان نیز شکست دهد.

برای مثال دب هیگینز، نماینده دیرین شهر موزجا از گرگوری لارنس تازه وارد شکست خورد و کوین یتز، نماینده رجاینا و رهبر گروه نمایندگان نیودموکرات در مجلس از جین ماکووسکی، بازیکن معروف فوتبال آمریکایی.

تنها حزب دیگری که به غیر از دو حزب ساسکاچوان و ان دی پی حضوری جدی در انتخابات داشت، حزب سبز بود. این حزب در تمام ۵۸ حوزه نامزد معرفی کرد اما موفق به پیروزی در هیچ کدام از آن ها نشد. ویتکور لائو، رهبر چینی تبار این حزب، در حوزه ی “رجاینا داگلاس پارک” در مقابل رهبر ان دی پی و نامزد حزب ساسکاچوان نتوانست بیش از ۵۶۲ رای (۷۰/۶ درصد) کسب کند. کل حزب با کمی افزایش به ۸۸/۲ آرا دست یافت.

حزب ساسکاچوان در سال ۱۹۹۷ با ائتلاف سیاستمداران ارشد لیبرال و محافظه کار برای پایین کشیدن دولت ان دی پی تشکیل شد. دو حزب لیبرال و محافظه کار البته همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند اما حضوری بسیار حاشیه ای دارند و در انتخابات حاضر به ترتیب در ۹ و ۵ از ۵۸ حوزه نامزد معرفی کردند. به غیر از این پنج حزب، حزب استقلال غرب، که خواهان جدایی ساسکاچوان از کانادا است، نیز در دو حوزه نامزد معرفی کرد.

پیش از انتخابات کنونی، حزب ساسکاچوان ۳۸ و ان دی پی ۲۰ کرسی داشت.

حزب ساسکاچوان با کسب ۶۴ درصد آرا رکوردی ۹۹ ساله را می شکند. پیش از این پیروزی ۵۷ درصدی لیبرال ها در سال ۱۹۱۲ رکورددار بیشترین حمایت بود.