شهروند ۱۱۸۰

به ادامه سلسله مقالات بیمه و سرمایه گذاری و امور مالی و همچنین به بیماریهای سخت (صعب العلاج) می پردازیم. آیا امکان دارد هر یک از ما دچار بیماریهای سخت (صعب العلاج) شویم؟ و به چه میزان امکان ابتلا برای ما وجود دارد؟
فکر کنید که در صورت ابتلا به بیماریهای صعب العلاج ـ که برای بهبودی آن به زمان نیاز است ـ چقدر برای شما مهم است که بدون پرداخت هرگونه مالیاتی و تنها با تایید دکتر خانوادگی تان چکی (وجه نقد) دریافت کنید!
زمانی که ریسک و خطرهای موجود را با یکدیگر مقایسه می کنیم بدون هیچ شک و تردیدی درمی یابیم که ریسک و خطر بیماری سخت و بالطبع مطالبه پول از شرکت بیمه (Claim) یک نفر از هر ۳ نفر است.
و از طرفی ۹۵ درصد افرادی که زیر سقف سنی ۶۵ سال هستند وقتی که دچار بیماری سخت می شوند، برای معالجه، زمانی بین ۲ تا ۵ سال پوشش بیمه را نیاز دارند و یا به طور مثال زمان استراحت برای سکته قلبی حداقل ۶ هفته خواهد بود!
در این میان آیا می دانید که چه تعداد افراد مجبور می شوند، مبالغ موجودی در حساب صندوق پس انداز بازنشستگی (RRSP) را قبل از موعد مقرر از حسابشان برداشت کنند؟ و چه سهمی از این افراد برای هزینه های مرتبط به بیماری است؟
به آمار شیوع بیماریهای سخت و رشد آن اشاره شد. در ادامه آیا می دانید که در بیمه بیماریهای سخت براساس گزارش و آمار سال ۲۰۰۶ از تنها (Munich Re Insurance) متوسط مطالبه کنندگان بیمه بیماریهای سخت (Claim)CII در خانمها ۸/۵۱ درصد و در آقایان ۴/۵۳ درصد بود و به طور متوسط مقدار پولی که پرداخت شد ۷۹۸۹۴ دلار بود و همچنین کل مطالبه کنندگان براساس گزارش تنها مونیخ در سال۲۰۰۵ مبلغ ۳۸۹۸۸۰۰۰ دلار دریافت کردند.
بد نیست برای چندمین بار گفته شود که سهم سرطان از آن گزارش ۷۰ درصد، سکته مغزی ۵ درصد و سکته قلبی ۱۴ درصد و سایر موارد ۱۱ درصد بوده است. به طور مثال به مواردی اشاره می شود که می تواند بیانگر دقیق تر مطلب شود.
جدول زیر میزان بیمه افراد با شغل های مختلف و بیماریهای متفاوت را نشان میدهد.

اما مقدار مورد نیاز بیمه بیماریهای سخت CII در قالب فردی و بیزنس چه مقدار است؟ و چه فاکتورهایی را در بر دارد؟
به ادامه مطلب در مقالات بعدی توجه فرمایید.