ما فرزندان خلق عرب اهواز (عربستان) اعم از نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران وفعالان سیاسی ومدنی مقیم خارج، عملیات ترور، کشتار وسرکوب تظاهرات واعتراضات مدنی مردم سوریه توسط رژیم این  کشور ودستگاه های امنیتی، ارتش ولباس شخصی را محکوم می کنیم. این اعتراضات مدنی، ۹ ماه است علیه رژیم دیکتاتوری خاندان اسد ادامه دارد؛ رژیمی که بیش از چهل سال حاکیت توتالیتر خودرا به مردم سوریه تحمیل کرده  است.

ما همان گونه که عملیات وحشیانه وجنایت های جنگی نهادهای سرکوبگر رژیم علیه غیرنظامیان سوریه را محکوم می کنیم، از ارتش سوریه می خواهیم از اجرای اوامر نهاد های امنیتی سرباز زند و از کشتار غیرنظامیان ونظامیان جدا شده از ارتش دست بردارد ودر کنار مردم سوریه  وانقلاب مسالمت آمیزشان قرار گیرد وبه انتقال مسالمت آمیز قدرت از رژیم دیکتاتوری کنونی به نظامی دموکراتیک، پلورال، یاری رساند؛ نظامی که ضامن مشارکت همه مولفه های جامعه اعم از عرب ها، کردها، آشوری ها، ارمنی ها ودیگران و طیف های گوناگون سیاسی در شکل گیری آینده کشور باشد.

ما، اهوازی ها ضمن ستایش قطعنامه اخیر اتحادیه عرب برای حمایت از غیرنظامیان سوریه وکمک به آنان برای انتخاب شکل نظام حکومتی دلخواه شان، از این اتحادیه می خواهیم هر چه زودتر جلوی سیاست های دروغ و فریب رژیم سوریه را بگیرد و با همکاری نهادها و سازمان های ذینفع عربی و بین المللی برای اجرای این قطعنامه بکوشد.

ما نقش پلید رژیم توتالیتر ایران در سوریه وبه ویژه جانبداری کامل وپشتیبانی فراگیر این رژیم از خاندان اسد در جنگ خونین اش علیه سوری ها را محکوم می کنیم. نیز نکوهش می کنیم دخالت آشکار رژیم جمهوری اسلامی ایران در سرکوب وتحقیر مردم سوریه وبایکوت خبری کشتارهای وحشتناکی که ۹ ماه است ادامه دارد وطی آن، وضمن یک جنایت بزرگ وسازمان یافته، هزاران سوری کشته، زخمی، زندانی وپناهنده شدند که هیچ انسانی در جهان نمی توند نسبت به آن ساکت بماند.

در این زمینه باید بگوییم که ما، اهوازی ها با حیله ها وبازی های هر دو رژیم استبدادی ایران وسوریه آشنا هستیم واز همپیمانی شان علیه خود ومردم سوریه مطلع ایم واز این بابت بهای گزافی پرداخته ایم. پیشتر، رژیم سوریه، شماری از مبارزان وفرزندان خلق عرب پناهنده در سوریه را به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده و حتا عربگرایی مورد ادعای خویش را به سود همپیمانی های مشکوک با رژیم نژادگرای ولی فقیه زیر پا نهاده است؛ رژیمی که حقوق وآرمان های خلق های ایران، به ویژه مردمان غیرفارس یعنی ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها را سرکوب کرده است.

وسرانجام در برابر مبارزات ملت قهرمان سوریه که دلاوری وفداکاری اش برای ارزش های والای آزادی وکرامت انسانی زبانزد همگان شده است، سر تعظیم فرود می آوریم ومطمئنیم که انقلاب بزرگ شان پیروز خواهد شد.

کوثر آل علی محمره، ناشر ومترجم، انگلستان – جابر احمد، روزنامه نگار ومترجم، فنلاند – ایمان اسدی، فعال حقوق زنان، انگلستان – – عواطف اسدی (بنت الفلاحیه) شاعر وفعال حقوق زنان، سوئد – هیفا اسدی، فعال حقوق زنان، سوئد– یاسر اسدی، فعال حقوق بشر، انگلستان – ابراهیم اهوازی (ناصری)، روزنامه نگار، سوئد – هادی بطیلی احوازی، فعال سیاسی، هلند – عمار تاسائی، روزنامه نگار، نروژ – علی چلداوی، فعال سیاسی، استرالیا – سعید حلفی، فعال سیاسی، انگلستان – طاهر حلمی زاده، فعال سیاسی، سوئد – نوری حمزه، روزنامه نگار، سوئد – محمد حمید، مترجم وروزنامه نگار، ترکیه – ناصر حیدری، وکیل دعاوی وشاعر، سوئد- عبدالکریم خلف، فعال سیاسی، انگلستان- قاسم دیناروندی، فعال فرهنگی، ترکیه – عادل ربیخه، فعال سیاسی، آلمان – رمضان ساعدی، روزنامه نگار، انگلستان- موسى ساعدی، فعال سیاسی، انگلستان – ناهی ساعدی، فعال سیاسی، انگلستان – عدنان سلمان، رئیس دفتر سیاسی حزب همبستگی دموکراتیک اهواز، انگلستان- خلود سواری، حقوقدان، انگلستان – فیصل سواری، فعال سیاسی، انگلستان – جلیل شرهانی، فعال سیاسی، انگلستان – عبدالباری شعیبی، روزنامه نگار، آلمان – رحیم صقر احوازی، شاعر، هلند – هادی طرفی، روزنامه نگار، امارات – احمد عباسی، فعال سیاسی، امارات – کریم عبدیان، رئیس سازمان حقوق بشر اهواز، آمریکا – جمال عبیدی، فعال سیاسی، انگلستان – ام ایاد عچرش احوازی، فعال حقوق زنان، انگلستان – وجدان عفراوی، فعال سیاسی، انگلستان- یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده ودبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی وعرب ستیزی در ایران، انگلستان – رزاق طرفی، فعال سیاسی، انگلستان – علی طرفی، فعال حقوق بشر – یاسین غبیشاوی اهوازی، فعال حقوق بشر، دانمارک – حمزه فاضلی، فعال سیاسی، انگلستان – سعید فاضلی، حقوقدان، انگستان – محمد حسن فلاحیه، نویسنده وروزنامه نگار، آمریکا– علی کعبی، ناقد، انگلستان – حامد کنانی، روزنامه نگار، انگلستان – ابو محمد محمراوى، نویسنده، انگلستان – کاظم مجدم، فعال سیاسی، دانمارک – فرید مرشدی، نویسنده، سوئد – منصور مشرّف، مترجم ونویسنده، امارات – عبدالزهرا مهاوی، فعال حقوق انسان، انگلستان – موسی موسوی (ابوخالد)، شاعر، هلند – کمال نواصری، فعال سیاسی، کانادا – عبدالرزاق نیسی، فعال سیاسی، هلند – جمیل وادی، شاعر وعضو کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران، انگلستان – کاظم والی عچرش، وبلاگ نویس، انگلستان – مهدی هاشمی، پژوهشگر، سوئد –  حسین یلالی، فعال سیاسی.