کشور کانادا با اتکاء به تمامی امکانات بالقوه خود توانست با بحران مالی جهانی که در سال۲۰۰۸ تحقق یافت به خوبی مقابله کند و با حداقل های ممکن ضررها را کاهش و در اسرع وقت به تامین منابع مالی و پولی خود بپردازد.

ولی از قرار این بحران جهانی نه تنها هنوز خاتمه نیافته بلکه بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پس لرزه های زلزله  آن در حال تحقق است و هر کشوری بایستی خود را برای آن آماده کند.

کانادا هم از این مساله بی بهره نمانده و نسیم رکود مالی را در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰تجربه کرده است و شاخص های رکود اقتصادی در صنایع مهم و از آن جمله بیمه دیده شده و می شود. حالا سئوال اینجاست که کانادا بایستی بر افتخارات گذشته مالی خود اتکاء کند و هیچ عملی برای آماده سازی نکند؟  قطعاً خیر.

صندوق بین المللی پول که بالاترین مرجع مالی و پولی جهان است در آخرین گزارش خود در خصوص کانادا اعلام نموده است که کانادا با رشد میانه ای در حد ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به روند اقتصادی خود ادامه می دهد.

تنها مساله مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده و به عنوان پاشنه آشیل بازارهای مالی کانادا مطرح می شود عملکرد ضعیف بزرگترین شریک کانادا است(آمریکا) که هم دلارش در برابری های جهانی کاهش یافته و هم قدرت اقتصادی قبلی خود را از دست داده است.  

چاره کار در مستحکم سازی اقتصاد داخلی و تامین منابع مالی از بازار های پولی داخل است. در گزارش صندوق بین المللی پول به کانادا توصیه شده تا ضمن توجه به برنامه های اقتصادی بلند مدت در کوتاه مدت توجه ویژه ای به بدهکاران داخلی خود بکند. منظور کسانی هستند که روی خانه یا بیزینس خود وام های بلند مدت ۲۰-۲۵ و ۳۰ ساله دارند.

در مقابل به بانکها هم توصیه شده برای حفظ توازن اقتصادی از افزایش درصد بهره جداً خوداری کنند و این میزان را برای چند سال آتی در حد توان ثابت یا با رشد کمی به جلو ببرند. البته این مطلب برای شرکت های بیمه در نهایت بسیار مقرون به صرفه است، چون اگر درصد بهره بانکی پایین باشد تشویق برای گرفتن وام بالا رفته و ضمن مشاهده سرعت در ساخت و ساز و سرمایه گذاری در مقابل مطالبه کنندگان پوشش های بیمه افزایش یافته و در بخش های بیمه های اموال و اشیاء و مسئولیت شاهد رشد فزاینده ای هستیم. در ضمن در بخش بیمه های عمر و سرمایه گذاری نیز بیمه گذاران ترجیح به استفاده از ذخایر موجود در بیمه های عمرشان نموده و شرکت های بیمه هم از حق مدیریت صندوق بهره می برند.

در نهایت وقتی خریداران بیمه زیاد شوند آن موقع شرکت های بیمه نیز برای حفظ مشتری و نگهداری سهم خود از بازار تلاش می کنند تا حق بیمه ها را کاهش دهند و سرویس دهی خود را ارتقاء دهند.

این چرخه به خود شرکت های بیمه برگشته و افزایش ذخایر و اندوخته های ایشان به بازار سرمایه و مالی رونق داده و باعث شکوفایی دو چندان اقتصادی خواهد شد.

 

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com